Får jag skapa en fotobok med text och bilder från internet?

Hej!

Får jag lov att skapa en "fotobok" med i huvudsak ordspråk av Andy Warhol och lite bilder av hans konst, som jag hittar på nätet?

Det ska i så fall var som present till min man.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör upphovsrätt. Regler om upphovsrätt finns i upphovsrättslagen (UL).

Upphovsrätten är en rättighet för skaparen av ett verk att förfoga över verket dels genom att framställa exemplar av det, dels genom att göra det tillgängligt för allmänheten (2 § UL). Verket kan t.ex. vara en bild, ett musikstycke eller en text så länge det ifrågavarande alstret uppnår verkshöjd (2 § andra stycket UL). För att bilderna och ordspråken du vill sammanställa till en fotobok ska bedömas ha verkshöjd krävs att de har ett visst mått av originalitet. Andy Warhols texter och bilder är jag nästan helt säker på uppnår detta krav för upphovsrättsligt skydd. Alltså är huvudregeln att det är Andy Warhols rättighetsinnehavare som har rätt att t.ex trycka och sprida hans bilder till allmänheten (7 § UL). Att framställa exemplar innebär en tillfällig eller permanent framställning av verket, oavsett på vilket sätt det sker. I ditt fall kommer verket att framställas i form av en fotobok, vilken alltså blir det aktuella exemplaret ifråga (2 § andra stycket UL).

Det finns flera sätt på vilken upphovsrätten inskränks och ger allmänheten rätt att förfoga över verket trots att huvudregeln är att rätten bara tillkommer upphovsrättsinnehavaren. Detta gäller sådana verk som redan offentliggjorts till allmänheten på laglig väg. Andy Warhols konst har blivit offentliggjord (8 § första stycket UL).

En inskränkning som kan bli aktuell i ditt fall är framställning av ett eller några få exemplar för privat bruk (12 § UL). Så länge du eller din man inte sprider fotoboken till allmänheten på något av de sätt som anges i 2 § tredje stycket är min bedömning utifrån denna regel att citering av ordsråk och återgivning av bilder inte utgör intrång i upphovsrätten. När det gäller citeringen finns det dessutom möjlighet att sprida exemplar till allmänheten som innehåller citat med hjälp av den så kallade citaträtten (22 § UL). Citaträtten innebär att alla får citera verk som är offentliggjorda så länge det görs i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. God sed innebär bl.a. att upphovsmannens namn ska anges i samband med citatet och att citeringen inte sker i så stor omfattning att det utgör en större del av framställningen.

Jag tolkar det som att du bara gör ett enda exemplar av fotoboken och att din man ska få den i privat syfte. Som jag har redogjort skulle omständigheterna kunna falla in under privat bruk och alltså vara godtagbart i förhållande till upphovsrätten. Paragrafen säger att det är godtagbart att framställa ett eller några få verk. Detta innebär alltså att framställningen måste ske i begränsad omfattning vilket min bedömning är att det kommer vara fråga om i ditt fall. Trots att boken inte får spridas till allmänheten går det självklart att visa boken för gäster och andra så länge det görs i mindre omfattning och inte på sådana sätt så att det blir fråga om spridning till allmänheten enligt 2 § 3 st UL.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin LindgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”