Får jag själv ta tillbaka en stulen cykel?

FRÅGA
Hej!Fråga om själtäkt/laga självtäkt... Ex. om jag åker på semester en vecka, när jag kommer hem upptäcker jag att min cykel är stulen. Jag anmäler stölden. Inom 24h efter att jag upptäckt stölden hittar jag min cykel på stationen. Har jag enligt laga självtäkt rätt att ta tillbaka min cykel? Börjar de 24h räknas från att jag upptäkt stölden eller från att den är gjord? Stölden kan ju ha skett samma dag som jag åkte på semester.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att själv ta tillbaka din cykel kan anses vara självtäkt. Självtäkt är ett brott som innebär att man olovligen rubbar annans besittning för att själv ta sig rätt (8 kap. 9 § brottsbalken). Om cykeln är fastkedjad får du alltså inte själv ta tillbaka den.

Du har i vissa fall rätt till så kallad laga självtäkt (14 § brottsbalkens promulgationslag). Laga självtäkt innebär att man får ta tillbaka stulet gods på "färsk gärning". Färsk gärning innebär att återtagandet sker inom 24 timmar från det att stölden av cykeln skedde.

Om du själv tar tillbaka cykeln och det gått mer än 24 timmar från stölden, så kan du alltså göra dig skyldig till brottet självtäkt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vänligen,

Jakob Osmo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?