Får jag sälja/kasta/ge bort lösa saker som den tidigare fastighetsägaren lämnat?

FRÅGA
Hej. En släkting till mig har köpt ett hus nyligen och på tomten finns saker som enligt tidigare ägare ägs av de som ägde huset innan dom. Alltså förförra ägaren. Förra ägaren har bett denna komma och hämta dessa under 2 års tid, men allt är fortfarande kvar. Det rör sig om en hög med nån typ av marksten/kantsten och sedan även lite saker i uthus/förråd. Även en gammal skoter finns på gården. Hur gör man med detta? Kan man anse att det är nuvarande ägare som har äganderätten? Inget finns specifikt inskrivet i köpekontraktet gällande detta, utan det är endast muntlig information om att dessa saker tillhör person X. Kan jag sälja/kasta/ge bort sakerna utan att riskera någon form av rättslig påföljd? Vad gäller helt enkelt en gång som denna?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad ingår vid köp av fast egendom?

Utöver marken (jorden) som ingår vid köp av fast egendom, ingår också byggnadstillbehör och fastighetstillbehör (1 kap. 1 § JB, 2 kap. 1 § JB och 2 kap. 2 § JB). Fastighetstillbehör är till exempel byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Byggnadstillbehör är till exempel badkar, spis, värmeskåp och kylskåp. Det är alltså fråga om föremål som byggnaden blivit försedd med och är ägnat till stadigvarande bruk. Lösa saker på tomten eller i ett förråd eller en skoter kan inte anses utgöra fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör. De ingår därför inte i fastighetsköpet.

Får du sälja/kasta/ge bort sakerna?

Att göra sig av med annans egendom är som huvudregel inte tillåtet. Ägaren till en viss sak har rätt att förfoga över föremålet. Den som gör sig av med annans egendom genom att slänga egendomen kan göra sig skyldig till olovligt förfogande. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år (10 kap. 4 § BrB).

Den ursprunglige ägaren synes dock ha avsagt sig sin äganderätt med tanke på att ägaren inte gjort anspråk på sina saker. Ägaren har också haft möjlighet att återfå egendomen under en lång tid, men trots detta inte tagit tillbaka egendomen. Den ursprunglige ägarens underlåtenhet att hämta sakerna kan ses som en viljeförklaring om att avsäga sig äganderätten. Egendomen bör sannolikt betraktas som övergiven och markägaren kan därför hävda sin äganderätt till föremålen genom ockupation (fynd).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?