Får jag sälja min andel av samägd bostadsrätt utan övriga delägares samtycke?

2021-05-27 i Bostadsrätt
FRÅGA
Är delägare 24% i föräldrarnas lgh. Brf. tillsammans med 3 syskon (24%)och föräldrar (2% vardera). Erhållit via gåvobrev. Min syster har överlåtit sin andel (24%) till sin dotter. Till henne vill jag avyttra min andel. Kan övriga delägare (mor) neka till denna transaktion?? Far är numera dement - jag o bror har fullmakt för honom, pratar ej med min mor.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det ägs en bostadsrätt av dig, tre syskon och dina föräldrar. Du vill nu sälja din andel om 24% och undrar om övriga delägare kan neka dig till att göra så.

Eftersom ni äger bostadsrätten tillsammans handlar det om ett samägande för vilket samäganderättslagen är tillämplig. Av lagen framgår att den endast är tillämplig gällande fastigheter och lösa saker. Då en bostadsrätt utgör lös egendom (och inte lös sak) blir lagen enligt dess ordalydelse och som huvudregel därför inte tillämplig för bostadsrätter. Däremot har Högsta domstolen fastslagit att samäganderättslagen, i dess väsentligaste delar, också ska omfatta bostadsrätter (se NJA 1995 s. 478).

Samäganderättslagen är dispositiv vilket innebär att det går att avtala om att lagen inte ska användas. Eftersom du inte skriver något om att samäganderättslagen är bortavtalad utgår jag från att lagen är tillämplig mellan er.

Utgångspunkten är att delägarna måste vara överens om allt

Som utgångspunkt vid samägande krävs det att samtliga delägarne är överens om såväl förfogande som förvaltning av det samägda, i förevarande fall bostadsrätten (2 § SamägL). Med förfogande avses att de måste vara överens om de t.ex. vill sälja hela bostadsrätten eller hyra ut den. Med förvaltning avses faktiska åtgärder för bostadsrättens vård t.ex. att måla om eller åtgärda något. Motsatsvis innebär bestämmelsen att delägarna har rätt att göra vad de vill med sin andel i det samägda. Motsatsvis innebär bestämmelsen att varje delägare har rätt att förfoga över sin egen andel av dem samägda. En delägare har därmed rätt att sälja sin andel i det samägda utan att övriga delägare kan opponera sig.

Slutsatsen i ert fall är att utgångspunkten är att du har rätt att sälja dina 24% av bostadsrätten utan att någon av de andra delägarna kan opponera sig. Samäganderättslagen är dock dispositiv innebärande att ni kan ha avtalat om annat i t.ex. ett samäganderättsavtal alt. att det framkommer särskilda villkor i gåvobrevet. Saknas det villkor om att det krävs samtycke från samtliga delägare även för att sälja sin andel finns det inget hinder för dig att sälja din andel. Enligt samäganderättslagen är endast vid försäljningen av hela den samägda bostadsrätten det krävs alla delägares samtycke.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1256)
2021-12-01 Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97637)