FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt28/06/2017

Får jag röka på min balkong?

Hej! Nu har det ju återigen gått ett tag men med anledning av följande http://lawline.se/answers/rokforbud-av-bostadsrattsforening har jag ett par funderingar.

Jag bor i bostadsrätt. Det togs ett beslut på en stämma förra året om att förbjuda rökning på balkongen, jag var inte med på stämman. Betyder det att jag behöver rätta mig till detta? Vad jag förstått så är det inte möjligt för föreningen att förbjuda det. Om jag pratar med föreningen, vad kan jag hänvisa till då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Kort bakgrund till dina skyldigheter som bostadsrättsinnehavare

Som bostadsrättsinnehavare så är du skyldig att inte bara bevara skicket på din egen lägenhet utan även att bevara bostadsföreningens fastighet som helhet. Skyldigheten omfattar även att inte utsätta dina grannar för störningar som inte skäligen bör tålas och som kan äventyra hälsa eller bostadsmiljö. I skyldigheten ligger även att följa ordningsföreskrifter som föreningen utfärdar och att följa föreningens stadgar (Bostadsrättslag 7 kapitlet 9§).

Du är skyldig att följa ordningsregler och stadgar trots att du inte deltog på stämman då de beslutades.

Eftersom du bor i en förening och föreningen beslutade på stämman att införa rökförbudet så är du som utgångspunkt tvingad att följa beslutet. Du kan alltså inte använda dig av din frånvaro som ett giltigt skäl för att inte behöva ”rätta in dig i ledet”.

Men får bostadsrättsföreningen förbjuda rökning på din balkong?

Som du skriver så är det inte klarlagt ifall en bostadsrättsförening har rätt att förbjuda rökning på balkongerna. Rättsläget är således fortfarande oklart, de intressen som står emot varandra i frågan är din rätt att utnyttja balkongen såsom du önskar och dina grannars rätt att leva rökfritt. Det går mycket väl att argumentera för båda sidorna, men i nuläget så finns det inga domar som ger bostadsrättsföreningen rätten att förbjuda rökning.

Så trots att du är skyldig att följa ordningsreglerna så finns det inget som säger att det ligger inom föreningens befogenhet att förbjuda dig att röka på din egna balkong.

Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, annars så får du självklart återkomma!

MVH

Måns LundvallRådgivare