Får jag publicera andras bilder och texter?

Får en blogg publicera bilder text och foton från någon annan facebook?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du har funderingar kring om det är tillåtet att, i sin blogg, publicera andras utlagda bilder och texter. Det här är en fråga som handlar om upphovsrätt och det regleras i upphovsrättslagen (URL).


Både foton och texter kan skyddas av upphovsrätt

Den som har skapat ett verk får som utgångspunkt upphovsrätt till det. Det sker automatiskt, vilket innebär att ingen registrering eller liknande behöver genomföras för att skyddet ska gälla. Vad man kan erhålla upphovsrätt för räknas upp i lagens första paragraf. Fotografiska verk och skönlitterärt eller beskrivande framställning i skrift eller tal kan erhålla skydd genom upphovsrätt (1§ punkt 1 och punkt 5 URL). Både foton och texter skyddas alltså.

Bilden eller texten måste uppnå så kallad verkshöjd för att det ska klassas som ett verk. Verkshöjd innebär att verket måste vara originellt och självständigt. Det framgår inte hur mycket ett verk ska skilja sig från andra, utan det är en bedömning som sker från fall till fall. Då jag saknar information om vilka texter och bilder det rör sig om kommer jag utgår från att verkshöjd finns.


Skaparen har uteslutande rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten

Den som har skapat ett verk har uteslutande rätt att förfoga över det genom t.ex. framställning av exemplar och att göra det tillgängligt för allmänheten (2§ URL). Det finns undantag för när det kan vara tillåtet att använda andras bilder och texter. I det fallet du beskriver verkar det dock inte vara aktuellt. Att publicera bilder och texter på en blogg, som alla kan komma åt, är att göra det tillgängligt för allmänheten. Min bedömning, utifrån din situation, är därmed att det inte är tillåtet att publicera bilder och texter från en annan persons Facebook. Om skaparen har samtyckt är det dock inget fel att göra det.


Slutsats och rekommendation

Sammanfattningsvis har skaparen till bilder och texter som utgångspunkt upphovsrätt. Om du har hamnat i en situation där dina verk blir använda, eller att du vill använda någon annans bilder är min rekommendation att du pratar med personen. Att fråga om lov eller försöka reda ut det mellan er är ofta smidigare än en rättslig process.


Jag hoppas att du fick svar från din fråga. Du får gärna vända dig till Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cajsa Klefenberg Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”