Får jag överta hyresrätten trots att jag inte står på kontraktet?

FRÅGA
Jag funderar på att lämna min sambo då han väljer bort våra barn och vårt liv gång på gång och tycker att jag bara ska stå ut med det. Jag har huvudansvaret av båda barnen (han har aldrig köpt ett klädesplagg till som te.x) han är dock ensam på vårt lägenhetskontrakt då vår hyresvärd endast vill ha en av de boende på det. Har jag någon rätt att behålla lägenheten och få honom att flytta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid frågor kring sambos använder man sig av sambolagen (SL). När ni väljer att separera så kan en bodelning av samboegendom ske, 8 § SL. Vid en bodelning ska ert gemensamma bohag och bostad ingå, 3 § SL. Er hyresrätt som ni skaffat för er gemensamma användning utgör samboegendom, 5 § första stycket 3 p SL. Detta gäller trots att endast en av er skrivit under hyreskontraktet. I 12 kap 33 § jordabalken framgår att en hyresvärd inte får neka dig som före detta sambo att överta hyresrätten då ni tidigare haft denna som gemensam bostad.

Den som får lägenheten på sin ”lott” är den som anses behöva lägenheten bäst, 16 § SL. Något som ofta spelar stor roll vid vem som anses behöva lägenheten bäst är vem utav parterna som kommer att bo med barnen. Av dina omständigheter att bedöma så låter det som att du kommer att ta hand om barnen mest och därav är det rimligast att det är du som kommer få överta hyreskontraktet. Om ni inte själva kan komma överens om bodelningen så kan man ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare, 26 § SL samt 17 kap 1 § äktenskapsbalken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?