Får jag överlåta min lägenhet till min mamma?

Jag har bott i en hyreslägenhet i 5 år och min 68 åriga mamma som hon varit inboenda 5 år i min lägenhet, funderar på att jag vill egentligen överlåta hela lägenheten till henne om det går. Går det att genomföra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om hyresrätt och överlåtelse av densamma finns i 12 kap. jordabalken, JB. En hyresrätt får alltid överlåtas om hyresvärden ger tillstånd till det (jfr 12 kap. 32 JB). Min rekommendation är därmed att du börjar med att helt enkelt fråga hyresvärden om vederbörande godkänner att lägenheten överlåtes till din mamma.

Om hyresvärden inte går med på det kan du vända dig till hyresnämnden för prövning. Om du avser att inte använda lägenheten får den överlåtas till en närstående som varaktigt sammanbor med dig om hyresnämnden lämnar tillstånd till det (12 kap. 34 § första stycket JB). Inledningsvis måste konstateras att ett krav för att hyresnämnden ska ge tillstånd är att du inte avser att använda lägenheten. Som närstående räknas t.ex. föräldrar, barn, syskon och andra närmare släktingar. För att det ska ges tillstånd görs en distinktion mellan inneboende och varaktigt sammanboende. I förarbetena anges att den föreslagna efterträdaren ska ha haft gemensamt hushåll med hyresgästen och i övrigt använt lägenheten tillsammans med honom eller henne. Bedömningen ska göras mot bakgrund av hur hemmet varit organiserat och hur lägenheten använts. Av betydelse kan vara t.ex. om du och din mamma använt utrymmen i lägenheten tillsammans, om ni tillbringar tid tillsammans (t.ex. vid måltider) och om ni delat på ansvaret för hushållssysslor. Även om ni delar på kostnader för boendet kan vara av betydelse.

Sammanfattningsvis är min rekommendation att du i första hand frågar din hyresvärd. Om hyresvärden inte går med på det krävs det för att du ska få tillstånd av hyresnämnden till en överlåtelse att du inte avser att använda lägenheten, att överlåtelsen ska ske till en närstående och att vederbörande varaktigt sammanbott med dig.

För det fall att du behöver vända dig till hyresnämnden för en prövning föreslår jag att du anlitar en jurist på Lawlines juristbyrå som företräder dig. Om det finns sådant behov och du är intresserad, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000