Får jag överlåta lägenheten till min bror?

Jag har en hyresrätt som jag har haft i 15 år nu o jag skulle vilja överlåta den till min bror som har varit inneboende hos mig snart i 3 år. Jag va i kontakt med botkyrka byggen o fråga dom om detta är möjligt o jag fick ett otrevligt svar tillbaka där hon sa nej om det. Hennes svar va att dom följer hyreslagen men när jag läser hyreslagen så står det att jag får överlåta till min bror. Stämmer det botkyrka byggen säger, eller har jag rätt till min sak?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om hyresrätt och överlåtelse av densamma finns i 12 kap. jordabalken, JB. En hyresrätt får alltid överlåtas om hyresvärden ger tillstånd till det (jfr 12 kap. 32 § JB). Om hyresvärden motsätter sig en överlåtelse av lägenheten till din bror kan du vända dig till hyresnämnden för prövning. Om du avser att inte använda lägenheten får den överlåtas till en närstående som varaktigt sammanbor med dig om hyresnämnden lämnar tillstånd till det (12 kap. 34 § första stycket JB).

Inledningsvis måste konstateras att ett krav för att hyresnämnden ska ge tillstånd är att du inte avser att använda lägenheten. Som närstående räknas t.ex. föräldrar, barn, syskon och andra närmare släktingar. För att det ska ges tillstånd görs en distinktion mellan inneboende och varaktigt sammanboende. I förarbetena anges att den föreslagna efterträdaren ska ha haft gemensamt hushåll med hyresgästen och i övrigt använt lägenheten tillsammans med honom eller henne. Bedömningen ska göras mot bakgrund av hur hemmet varit organiserat och hur lägenheten använts. Av betydelse kan vara t.ex. om du och din bror använt utrymmen i lägenheten tillsammans, om ni tillbringar tid tillsammans (t.ex. vid måltider) och om ni delat på ansvaret för hushållssysslor. Även om ni delar på kostnader för boendet kan vara av betydelse. För att kravet på varaktighet ska anses vara uppfyllt krävs enligt praxis att ni sammanbott minst tre år.

Sammanfattningsvis är min rekommendation att du i första hand frågar din hyresvärd. Om hyresvärden inte går med på det krävs det för att du ska få tillstånd av hyresnämnden till en överlåtelse att du inte avser att använda lägenheten, att överlåtelsen ska ske till en närstående och att vederbörande varaktigt sammanbott med dig. Din bror räknas som närstående och ni har sammanbott så länge att det torde finnas tillräckliga omständigheter för att ha möjlighet till en överlåtelse.

För det fall att du behöver vända dig till hyresnämnden för en prövning föreslår jag att du anlitar en jurist på Lawlines juristbyrå som företräder dig. Om det finns sådant behov och du är intresserad, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000