Får jag låta min hund springa lös i en tom beteshage?

FRÅGA
Hej!Får jag ha min hund okopplad i en beteshage?Beteshage är inte min och jag har försäkrat mig om att inga lantbruksdjur är kvar.Är det upp till markägaren eller allemansrätten?Bortse från perioden 1mars-20augusti.Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om du får låta din hund springa lös, det vill säga ej kopplad, i en beteshage där det tidigare har gått lantbruksdjur.

Får hunden springa lös i en beteshage?
Regler om vad som gäller för hundägare finns i lag om tillsyn över hundar och katter.

Vad som är viktigt att veta när man har hund är att alla hundägare har ett strikt ansvar. Med strikt ansvar betyder att den skada som hunden åsamkar är du som hundägare skyldig att ersätta (19 § 1 stycket lag om tillsyn över hundar och katter). Undantag från denna regel är skador som orsakats av tjänstehund av exempelvis polisman i tjänst och den som lidit skada har betett sig på ett sådant sätt att det har varit motiverat av ett sådant ingripande (19 § 2 stycket lag om tillsyn över hundar och katter).

Detta strikta ansvar gäller även hund som stör eller skadar andra djur, såsom lantbruksdjur. Om en lös hund påträffas på ett område där lantbruksdjur finns, får hunden, om den inte låter sig fångas in och om det är nödvändigt för att förhindra skada på lantbruksdjur, avlivas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren (14 § 1 stycket lag om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att man bör ha stor kontroll över sin hund om den ska kunna vara lös där det kan finnas lantbruksdjur, annars kan det tyvärr gå riktigt illa.

Det finns därmed, utifrån de omständigheter du nämner i din fråga, inga direkta bestämmelser som egentligen hindrar dig från att låta din hund springa lös i beteshagen, förutom den period som du nämner då det är koppeltvång. Du nämner att du försäkrat dig om att inga lantbruksdjur är kvar i hagen, vilket då också innebär att risken för att din hund skulle kunna störa eller skada några djur är väldigt liten. Därför ser jag egentligen inget hinder för dig att låta din hund springa lös, men du bör fortfarande vara försiktig i och med att du har strikt ansvar om din hund skulle åsamka någon form av skada.

Sammanfattning
Som hundägare har man strikt ansvar och står för alla skador som en hund skulle åsamka. Detta gäller även om en hund skulle springa lös i en beteshage där det finns lantbruksdjur. Om hunden inte kan fångas in och stör, eller skulle skada djuren i hagen, finns det skäl för den som äger eller vårdar djuren att tyvärr avliva hunden. Därför är det väldigt viktigt att man som hundägare är säker på att hunden kan springa fritt utan att orsaka skador, och att hunden enkelt kan fångas in om så skulle behövas. Då du försäkrat dig om att det inte finns några lantbruksdjur i hagen, och om det inte föreligger koppeltvång, ser jag inga direkta hinder för att du inte skulle kunna ha din hund lös i beteshagen. Detta förutsatt att du känner din hund väl och att du enkelt kan fånga in denna om det skulle krävas, vilket såklart också gäller vid alla platser där man tänker ha sin hund lös.

Jag hoppas att jag med detta kunnat besvara din fråga. Om du har fler frågor är du alltid välkommen att ställa dessa till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97716)