Får jag låta min andrahandshyresgäst bo kvar under tiden för hyresnämndens prövning?

2021-05-20 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej,jag har en bostadsrätt som jag har hyrt ut under 12 månader. Nu vill jag förlänga avtalet med 6 månader men brf säger nej till detta. Jag tycker att det finns vägande skäl till en fortsatt uthyrning och tänker överklaga till Hyresnämnden. Får de som hyr bostadsrätten bo kvar tills ärendet är avgjort i Hyresnämnden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenheter finns i bostadsrättslagens (BRL) sjunde kapitel. Som du verkar medveten om krävs det för att du ska få hyra ut bostadsrätten som huvudregel samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse (7 kap. 10 § BRL). Om samtycke inte ges av styrelsen kan du ändå ha rätt att hyra ut den i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd (7 kap. 11 § första stycket BRL). Det finns ingen lagstadgad rätt för dig att låta hyresgästen bo kvar i bostadsrätten under väntetiden för prövning av hyresnämnden.

Om du som bostadsrättshavare hyr ut bostadsrätten i andra hand utan samtycke från styrelsen, eller tillstånd från hyresnämnden, är nyttjanderätten till bostadsrättslägenheten förverkad och bostadsrättsföreningen har rätt att säga upp dig för avflyttning (7 kap. 18 § p2 BRL). Innan uppsägning kan ske måste styrelsen varna dig och ge möjlighet till rättelse. Rättelse kan ske antingen genom att (1) du slutar att hyra ut bostadsrätten i andra hand och hyresgästen flyttar ut; vilket bör ske omgående, eller (2) att du utan dröjsmål ansöker om tillstånd för andrahandsuthyrning hos Hyresnämnden och får ansökan beviljad (7 kap. 20 § andra stycket BRL). Om du får din hyresgäst att flytta alt. att du ansöker om tillstånd hos hyresnämnden och får ansökan beviljad, får du inte skiljas från lägenheten för den otillåtna andrahandsuthyrningen. Du får inte heller skiljas från lägenheten om inte bostadsrättsföreningen inom två månader från att den fick veta om den otillåtna andrahandsuthyrningen sagt till dig att vidta rättelse (7 kap. 21 § BRL).

Sammanfattningsvis och som svar på din fråga så finns det inte någon rättighet att låta din hyresgäst bo kvar i din bostadsrätt under hyresnämndens prövning. Bor hyresgästen kvar efter att tillståndstiden gått ut rör det sig om en otillåten andrahandsuthyrning. Får du beviljat uthyrningen av hyresnämnden kan det inte göras någonting. Får du inte beviljat den och styrelsen sagt upp dig kan det innebära att du förlorar din bostadsrätt.

Vid förlängning av redan uthyrd bostadsrätt är det en god idé att ansöka om fortsatt tillstånd i god tid, så det finns möjlighet att få ärendet prövat innan tillståndstiden går ut. Om du önskar hjälp från en av våra jurister vid prövningen i hyresnämnden är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?