Får jag låna ut pengar ifrån mitt aktiebolag till sin före detta fru?

2020-09-06 i Bolag
FRÅGA
Är det okej om mitt AB lånar ut pengar till min föredetta fru för att hon ska köpa varor(jordbruksmaskiner) från mitt företag? Jag är styrelseordförande.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler kring aktiebolag hittar du i aktiebolagslagen (ABL).

Svar:

Enligt min bedömning som baseras på de uppgifter som du har lämnat i din fråga så träffas inte din före detta fru av det så kallade "låneförbudet" som finns för aktiebolag. Däremot så skulle mitt svar påverkas av om ni till exempel fortfarande bor ihop, även om ni skilt er. Därmed är det viktigt att du även läser min rättsutredning för att förstå om du behöver ställa en till fråga, där du då inkluderar mer information.

Utöver detta så behöver du även tänka på att efter att du har lånat ut pengarna till din före detta fru så behöver du ha kvar minst hälften av det registrerade aktiekapitalet i bolaget. Annars riskerar bolaget att behöva tvångslikvideras (25 kap. 13-17 §§ ABL). Jag rekommenderar dock att se till att ha kvar mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet, så att bolaget har en god ekonomisk marginal.

Rättsutredning:

Det finns något som kallas för låneförbud för aktiebolag, regler kring det hittar du i 21 kap. aktiebolagslagen. Det innebär kortfattat att ett aktiebolag inte får låna ut pengar till det som kallas den förbjudna kretsen.

Enligt 21 kap. 1§ ABL så är den förbjudna kretsen följande personer:

1.en som själv äger aktier i bolaget eller i ett bolag inom samma koncern

2.den som är styrelseledamot eller vice direktör i bolaget eller i ett bolag inom samma koncern

3.den som är antingen sambo, gift, syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till den som berörs av p.1 eller 2

4.den som är besläktad genom äktenskap med den som avses i p.1 eller 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller om den ene är gift med den andres syskon

5. en juridisk person som en person som avses i p.1-4, ensam eller tillsammans med någon annan som avses där, har ett bestämmande inflytande över.

De fem ovan nämnda punkterna är det som kallas "den förbjudna kretsen", dit ett aktiebolag inte får låna ut pengar. I denna lista räknas inte en före detta fru upp och därmed träffas inte din före detta fru av låneförbudet.

Däremot kan hon träffas av förbudet om ni fortfarande bor stadigvarande tillsammans som sambos eller om hon uppfyller någon av de andra punkternas kriterier. Till exempel om hon också äger aktier i bolaget (p.1).

Av den information som du har lämnat i frågan så kan jag dock inte bedöma att hon skulle uppfylla kriterierna för någon av punkterna, vilket innebär att hon enligt min bedömning inte träffas av låneförbudet.

Därmed bör ditt bolag kunna låna ut pengar till din före detta fru, så länge det sedan finns kvar tillräckligt mycket kvar av det registrerade aktiekapitalet i bolaget (25 kap. 13§). Det innebär att det måste finnas kvar minst hälften av det registrerade aktiekapitalet efter att transaktionen har gjorts, annars så riskerar bolaget att behöva tvångslikvideras (25 kap. 13-17 §§ ABL).

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga eller att ringa våran telefonrådgivning som också är gratis!

Med vänlig hälsning

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (715)
2021-04-08 När är man närstående
2021-04-06 Aktieägare ansvarig för bolaget skulder
2021-04-05 Överlåtelse av onoterade aktier - Går det att framtvinga en försäljning?
2021-04-03 Ge anställd delägarskap gratis

Alla besvarade frågor (91293)