FrågaFASTIGHETSRÄTTAndrahandsuthyrning19/08/2020

Får jag kamerabevaka min uthyrda bostad?

Vad gäller om jag vill övervaka min bostad med kameror när bostaden hyrs ut? Är jag förpliktigad att informera de som hyr bostaden om detta? Skillnad på korttidshyra (typ Airbnb) och långtidshyra (andra hands uthyrning)?

Om jag hyr en bostad, kan det få finnas kameror där utan att jag blivit informerad? Och kan jag anmäla uthyraren om jag hittar sådan utrustning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilka lagar gäller?
De lagar som aktualiseras i detta fall är Kamerabevakningslagen (KBL) och Brottsbalken (BrB).

Tillstånd krävs inte om du vill övervaka din bostad under uthyrning
Tillstånd krävs om kamerabevakningen sker på en plats dit allmänheten har tillträde (7 § KBL). Och syftet med att tillstånd krävs i vissa fall är att skydda mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten (2 § KBL). Du behöver inte tillstånd för att övervaka bostaden du hyr ut såvida kamerabevakningen endast görs på ett ställe dit allmänheten inte har tillträde till. Exempelvis kan det innebära att tillstånd krävs om du har kamera som bevakar ytterdörr och väg.

Du är förpliktad att informera om kamerabevakningen
Du är förpliktad att informera de som hyr bostaden om kamerabevakningen, detta kan göras direkt men tydlig skyltning krävs. Om inspelningen har ljudupptagning krävs att även detta anges (15 § KBL). Det gör ingen skillnad på om det är långtidsuthyrning eller korttidsuthyrning. På samma sätt får det alltså inte finnas kameror som bevakar området du hyr om du inte blivit informerad om det.

Olovlig kamerabevakning är brottsligt
Blir bostaden du hyr kamerabevakad utan att du informerats om detta kan du börja med att informera personen som bevakar att du inte gett ditt tillstånd och be dem ta ner utrustningen. Därefter kan du lämna in klagomål om den olovliga kamerabevakningen till Datainspektionen. Utöver detta innebär olovlig kamerabevakning brottet kränkande fotografering om det görs på någon som befinner sig inomhus i en bostad, på en toalett eller liknande (4 kap. 6a § BrB).

Sammanfattning
Som uthyrare får du kamerabevaka din bostad utan tillstånd så länge bevakningen endast sker där allmänheten inte har tillträde. Däremot måste du informera personerna som hyr bostaden att den är bevakad. Annars kan du begå brottet kränkande fotografering. Samma gäller om du hyr bostaden av en uthyrare som i sin tur bevakar sin bostad.

Med vänliga hälsningar,

Vendela TingshammarRådgivare