Får jag jag flytta barnet hem till mig utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

2020-05-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Jag och mitt ex har en dotter tillsammans som är 13 år som vi har delad vårdnad om. Hon har bott hos mig varannan helg sedan vi separerade för 10 år sedan. Till hösten ska hon börja sjuan och vill flytta hem till mig för att gå på skolan i byn där jag bor. Mamman tokvägrar. Har jag någon laglig rätt att flytta barnet hem till mig? Både jag och mitt ex är omgifta och dottern har halvsyskon i bägge familjerna.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vill du bli boendeförälder är det någonting som får beslutas i rätten (6 kap. 14 a föräldrabalken) om du och den andra vårdnadshavaren inte själva kan avtala om detta, vilket inte verkar vara situationen i ditt fall. Vid bedömningen av barnets boende utgår man ifrån barnets bästa (6 kap. 2 a föräldrabalken). I takt med barnets stigande ålder tar man mer hänsyn till barnets vilja i frågor som rör till exempel boende.

Situationen i ditt fall

Du har inte någon möjlighet att flytta barnet hem till dig utan den andra vårdnadshavarens samtycke. Likaså har du inte heller möjligheten att ensam besluta i val av skola. Vill du bli boendeförälder måste du ansöka om detta hos rätten. Flyttar du ändå dottern hem till dig föreligger det en risk att vårdnaden i en tvist ändras till din nackdel. Med tanke på din dotters ålder skulle hennes vilja att bo hos dig tillmätas en större betydelse vid avgörande av hennes boende.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1536)
2020-10-01 Kan jag neka fadern telefonsamtal till barnen?
2020-09-30 Har en vårdnadshavare rätt att bestämma hur barnet tillbringar sin fritid hos umgängesföräldern?
2020-09-30 Ska man behöva hålla uppsikt när den andra föräldern har umgänge med barnet?
2020-09-30 Umgänge med en olämplig förälder?

Alla besvarade frågor (84709)