Får jag hyra ut min hyresrätt i andra hand till en närstående?

2017-12-19 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej,Jag undrar om det anses vara ett godtagbart skäl att hyra ut en hyresrätt i andrahand till en närstående som är i behov av lägenhet, och man har själv möjligheten att hitta någon annanstans att bo. Jag läste att om man har bostadsrätt så är en av de godtagbara anledningarna bereda bostad för närstående. Gäller detsamma för hyresrätt eller skiljer sig reglerna mellan hyresrätt och bostadsrätt ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har delat upp din fråga i delar och har en kort sammanfattning på slutet.

När får man hyra ut i andra hand?

För att få hyra ut en hyresrätt i andra hand så krävs att man har hyresvärdens samtycke till en sådan uthyrning (12 kap. 39 § jordabalk). Om inte hyresvärden lämnar godkännande till en andrahandsuthyrning så kan man ansöka hos hyresnämnden om att de ska lämna tillstånd till det som då "trumfar" hyresvärdens vilja om att du som hyresgäst ska få hyra ut i andra hand. Hyresnämnden ska lämna tillstånd till en sådan uthyrning under vissa förutsättningar (12 kap. 40 § jordabalk). Exemplen som nämns i lagen är om något av följande föreligger så ska andrahandsuthyrning tillåtas:

på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen,

Och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke.

Skillnad om det är en bostadsrätt?

När det gäller egen uthyrning av bostadsrätt så är det mycket mer tillåtande regler för den som hyr ut. Dock krävs även här samtycke från bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden (7 kap. 10 och 11 § bostadsrättslagen). Men de skälen som hyresnämnden ska godkänna för är inte lika hårda. I förarbeten till de lagreglerna nämns din situation som ett av skälen till att tillåta uthyrning.

Om man hyr ut i andra hand utan tillåtelse

Om man hyr ut sin hyresrättslägenhet i andra hand utan tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden kan det leda till förverkande. Med förverkande menas att hyresvärden har rätt att säga upp hyreskontraktet i förtid (12 kap. 42 § tredje punkten, jordabalk).

Sammanfattningsvis

Det är som sagt lättare att hyra ut sin bostadsrätt än att hyra ut sin hyresrätt i andra hand. Hyresvärden kan ge tillstånd till dig att hyra ut hyresrätten om den vill. Hyresvärdar har dock ett intresse i att förstahandshyresgästerna bor i hyresrätterna och brukar därför vara ganska restriktiva med att tillåta uthyrning i andra hand om inte de situationer som hyresnämnden ändå ska godkänna föreligger.

Om man frågar hyresvärden och får ett nej så kan man då ansöka hos hyresnämnden. Frågan i ditt fall blir då om det skulle räknas som särskilda familjeförhållanden. Men enligt förarbetena till lagen så är det främst provboende med sambo som det syftas på och jag är tveksam till om din situation inräknas men man ser till en helhetsbedömning i det enskilda fallet så jag ska inte ge ett tvärnej. Men först och främst bör du kolla med hyresvärden som kan ge tillstånd utan att någon av de situationerna föreligger.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Med vänliga hälsningar,

Andreas Grundstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?