Får jag hyra ut min bostadsrätt mot föreningens vilja eftersom jag inte kan sälja den till ett bra pris på grund av coronaviruset?

2020-04-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Min forening har vagrat forlanga min ratt att fortsatta uthyrningen av min bostadsratt till mina andrahandshyresgaster vilket betyder att jag troligtvis kommer tvingas salja min bostadsratt. Den nuvarande Coronakris situationen kanns inte riktigt som det basta lage att lagga ut lagenheten for forsaljning. Vad har jag for rattigheter att vagra salja just nu och forsatta kontraktet med mina hyresgaster tills marknaden ar nagot stabilare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du har rätt att hyra ut din bostadsrätt en längre tid än vad din bostadsrättsförenings styrelse godkänt.

Reglerna om bostadsrätter och bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen (här).

Som du känner till krävs bostadsrättsföreningens styrelses samtycke för att få hyra ut sin bostadsrätt i andrahand, se 7 kap 10 § bostadsrättslagen (här). Om styrelsen inte beviljar tillstånd kan tillstånd med vissa villkor och för begränsad tid meddelas av hyresnämnden, se 7 kap 11 § bostadsrättslagen (här). I sådana fall måste det finnas en befogad anledning för att styrelsen vägrat tillstånd. Om styrelsen nekat dig tillstånd för fortsatt uthyrning på grund av att du redan hyrt ut den tid som styrelsen tillåter enligt sina stadgar, har styrelsen förmodligen en befogad anledning att neka dig tillstånd.

Tyvärr kan inte din behöva bostadsrättsförening ta hänsyn till huruvida bostadsmarknaden befinner sig i en högkonjunktur eller lågkonjunktur och om det därmed är fördelaktigt att sälja sin lägenhet.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1142)
2021-02-26 Fråga om när en lägenhet anses vara upplåten för självständigt brukande
2021-02-20 Äganderätt vid bostadsköp
2021-02-19 Kan bostadsrättsföreningen ta ut straffavgift för sopsortering?
2021-02-18 Ska bostadsrättsföreningar upprätta årsredovisning och ska den registreras?

Alla besvarade frågor (89654)