Får jag hindras att vara med vid arvskiftet?

2017-12-09 i Arvsskifte
FRÅGA
Vår mor (min styvmor) har gått bort. Jag får vara med vid bouppteckningen men bör inte vara med vid uppdelning av lösöret med hänsyn till respekt för vår mor/styvmor, då jag inte har varit överens med henne om rättvisa mellan kullarna. Jag fick ha önskemål om jag ville ha något, men fick inte närvara. Jag vet ju inte helt vad som finns eller inte. Är det rätt att "hindra" mig att närvara?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att det är själva arvskiftet du blivit utestängd från. Regler om arvskifte finns i 23 kap ärvdabalken. Enligt 23 kap 1 § ärvdabalken är det arvingar och universella testamentstagare som ska förrätta arvskiftet. Tillhör du inte någon av de kategorierna kan du hindras att närvara.

Vem som är arvinge framgår av 2 kap ärvdabalken. Som styvbarn har du ingen laglig arvsrätt om inte din styvmor adopterat dig. I så fall har du arvsrätt på samma sätt som ett biologiskt barn enligt 4 kap 8 § föräldrabalken och 2 kap 1 § ärvdabalken.

Är du inte arvinge är din andra möjlighet att kräva att få närvara vid arvskiftet om du är universell testamentstagare. Med det menas att din styvmor i ett testamente angett att du ska ärva en viss andel av hennes egendom, detta framgår av 11 kap 10 § andra stycket ärvdabalken. Har hon testamenterat specifik egendom till dig (exempelvis en bestämd möbel) är du dock inte universell testamentstagare.

Som sagt är det möjligt att hindra dig att närvara vid arvskiftet om du varken är arvinge eller universell testamentstagare. Eftersom du säger att du tillåts vara med vid bouppteckningen kan du dock använda informationen som kommer fram där som grund för eventuella önskemål.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (677)
2021-11-15 Vem eller vilka ärver efter en avliden?
2021-11-03 Kan min partners barn ärva av mig om vi gifter oss?
2021-11-02 Hur lång tid tar det att skifta ett dödsbo?
2021-10-31 Vad händer med ett osignerat testamente?

Alla besvarade frågor (97360)