Får jag häva häva ett avtal med en hantverkare då uppdraget ej slutförts och hantverkaren nu inte dykt upp på flera veckor? Hur går jag i så fall till väga?

FRÅGA
Hej Jag har i början av juli anlitat en hantverkare för byte av fönster på mitt sommarhus. Arbeten startades 13/7 och skulle ta 4-5 dagar men dröjde betydligt längre. I slutfasen 22/7 så hamnade vi i en diskussion/tvist om betalning för åtgången material där jag krävde kvitton för köpt material som denne påstod. Hantverkaren blev sur och lämnade arbetet halvklar och stack sin väg samma dag 22/7. Jag ringde/smsade och påpekade att om arbetet inte fullförs kommer jag ej att betala för tjänsten. Han ändrade sig och sa att han skulle återkomma för att färdigställa det kvarstående ca i slutet på juli men har ännu inte dykt upp idag 17/8 och jag vill avbryta mitt underskrivna avtal för att kunna anlita annan som färdigställer jobbet.Är det ok? Hur ska jag gå tillväga för att inte bli ersättningsskyldig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline

Du ställer två frågor, dels om du har rätt att häva köpet och dels hur du i så fall går tillväga. Jag besvarar dessa frågor i tur och ordning. Vad jag förstår av det du berättar har du beställt tjänsten i egenskap av privatperson och hantverkaren har varit professionell, vilket gör att det handlar om ett konsumentköp av en tjänst (1 § konsumenttjänstlagen (KTjL)). Jag utgår från att så är fallet i mitt svar.

Dröjsmål
När en näringsidkare, t. ex. en hantverkare, inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalet inom den tid som är avtalad eller som kan anses skälig, brukar det rent juridiskt benämnas som dröjsmål. I ett konsumentförhållande, om inget avtalats om tid för tjänstens avslutande, kan dröjsmål kan då göras gällande om tjänsten inte utförts inom den tid som kan anses vara en normal tidsåtgång för det uppdrag tjänsten gäller, förutsatt att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för konsumenten och att det inte beror på konsumenten (24 § KTjL). I ditt fall är det utan tvekan fråga om ett dröjsmål. Att det inte beror på dig och dessutom är av väsentlig betydelse bedömer jag också är villkor som är uppfyllda då det både gått mer än tre veckor sedan hantverkaren avbröt arbetet, ca en månad har gått från den utsatta tid hantverkaren först angav att arbetet skulle vara slutfört och eftersom det rör sig om ett sommarhus och sommaren lider mot sitt slut bör hantverkaren ha insett att det är av extra vikt att arbetet utförs så snart som möjligt.

Fullgörelse och hävning
Vid dröjsmål på näringsidkarens sida har konsumenten rätt att välja mellan att kräva att näringsidkaren fullgör uppdraget eller att häva köpet (25 § KTjL). Du har vad jag förstår redan försökt kräva fullgörelse utan resultat, så då återstår bara alternativet hävning. Vad som gäller då är att om mer än en obetydlig del av uppdraget utförts, så har konsumenten bara rätt att häva avtalet beträffande den del som återstår förutsatt att inte syftet med hela tjänsten blivit förfelat och att näringsidkaren insett eller bort inse detta (29 § KTjL).

Betalningen
Vad gäller betalningen för den del som utförts har näringsidkaren då bara rätt att få betalt för den avtalade tjänstens hela kostnad minus vad det kostar konsumenten att få den återstående delen slutförd av någon annan (23 § KTjL). I ditt fall innebär det att du kan ta in en annan hantverkare för att slutföra uppdraget, se vad det kostar, jämföra kostnaden för slutförandet med kostnaden för vad uppdraget i sin helhet hade kostat om hantverkare nr. 1 hade slutfört uppdraget, och därefter betala hantverkare nr. 1 för helhetskostnaden minus kostnaden för hantverkare nr. 2. Lite komplicerat är det, men syftet är att du inte i slutändan ska behöva betala mer än du skulle ha gjort utan hantverkarbyte, även om själva bytet i sig gör att vissa delar av arbetet behöver göras dubbelt eller annorlunda. I detta ingår att du kommer behöva betala för material hantverkare nr. 1 tillhandahållit och som inte kan återlämnas, men endast till det värde det har för dig som konsument och beställare.

Du behöver förstås också meddela hantverkare nr. 1 att du häver köpet, innan du låter en annan hantverkare slutföra det. Gör du det har hantverkaren dock ingen rätt att kräva att få fullgöra sin del av avtalet om hen inte kan visa att dröjsmålet beror på dig eller att dröjsmålet inte är av väsentlig betydelse för dig. Om hantverkare nr. 1 då kräver betalt innan du vet vad hantverkare nr. 2 kommer kosta bör du också tänka på att så fort du får fakturan från hantverkare nr. 1 bestrida den tills dess du vet vad du behöver betala.

Hoppas det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (413)
2021-01-28 Vad gör man om man blir lurad av ett byggföretag?
2021-01-25 Hur mycket behöver man betala vid avbokning av massage?
2021-01-24 Häva köp av tjänst på grund av undermålig utbildning
2021-01-20 Har vi rätt att få tillbaka pengarna för inställt studentflak?

Alla besvarade frågor (88540)