Får jag ha inneboende i min bostadsrätten utan styrelsens tillåtelse?

Hur många *gånger/dagar* anser man vara obligatorisk att vistas i sin lägenhet per månad när man hyr ut sin bostadsrätt med ett inneboendeavtal?

Jag övernattar i lägenheten någon gång i månaden, besöker 1 gång i veckan, varvid utnyttjar köket behåller separat rum, och är bokförd i lägenheten. Får jag ha en inneboende utan att bostadsrättförening ställer sig emot det.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om du får ha en inneboende i din bostadsrätt utan att behöva be om tillåtelse.

Vad som gäller för inneboende i bostadsrätter finns i Bostadsrättslagen (1991:614). I lagen finns det bestämmelser om bostadsrätter och bostadsrättsföreningar och tillsammans med dessa lagen om ekonomiska föreningar.

För att hyra ut en lägenhet i andra hand krävs det samtycke eller godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse. Däremot krävs enligt huvudregeln inte samtycke från styrelse för inneboende. Notera att det krävs samtycke från föreningen om det är så att du själv inte kommer att bo där. Jag tolkar din fråga som att du bo kvar i bostadsrätten men besöker det en gång i månaden och din inneboende är kvar. Du övernattar dock nån gång i månaden där.

Huvudregeln är alltså att du inte behöver tillstånd från styrelsen för att få teckna ett inneboende avtal med någon utomstående. Tillstånd krävs inte under förutsättningen att (1) den inneboende inte medför men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen, såsom grannen. (2) Att du fortfarande själv har kontroll över lägenheten.

Kravet på att du fortfarande måste ha kontroll över lägenheten innebär att du inte får hyra ut den till din inneboende, utan godkännande, om det innebär att den får självständigt brukande över lägenheten. Det är en viktig gränsdragning mellan att du hyr ut lägenheten för självständigt brukande och att du inrymmer någon utomstående i lägenheten, men fortfarande innehar kontroll över lägenheten. För att du ska anses ha kontroll över lägenheten så krävs det att du fortfarande bor i eller fortfarande använder lägenheten.

Använder du lägenheten någon gång i månaden och meddelar den inneboende om detta i förväg innan du dyker upp så kan det ses som att din inneboende fått självständigt brukande över lägenheten, och i så fall kommer tillstånd från styrelsen att behövas. Detta om kontroll och självständigt brukande är dock en bedömning som domstolen gör vid en eventuell tvist i enskilda fall, detta innebär att jag endast kan upplysa dig om hur domstolen brukar bedöma i en sådan situation. Att du fortfarande är folkbokförd på din adress påverkar inte bedömningen kring om din inneboende anses ha rätt till självständigt brukande, det väsentliga är att du fortfarande anses ha kontroll över bostadsrätten.

Notera dock att du som innehavare av bostadsrätten har fortfarande till 100 % ansvar över bostadsrättens vård och underhåll.

Sammanfattningsvis kan din inneboende bo i din lägenhet tillsammans med dig utan att du behöver berätta det för styrelsen så länge du behåller rådighet/kontroll över lägenheten och din inneboende inte orsakar men.

Vänligen,

Marlene ZouzouhoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”