FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt03/02/2019

Får jag ha inneboende i min bostadsrätt utan godkännande?

Om jag har köpt en bostadsrätt och mina släktingar vill flytta in hos mig, är det okej att dom gör det utan att meddela bostadsrättsföreningen?

2: sedan om de väljer att betala mig en liten slant i månaden för att bo där, är det något jag måste berätta?

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bostadsrättslagen (1991:614) reglerar vad som gäller för inneboende i bostadsrätter. Lagen anger ramarna för bostadsrätter och bostadsrättsföreningar tillsammans med lagen om ekonomiska föreningar. I ditt fall är det sjunde kapitlet som blir aktuellt (här).

För att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke eller godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse. Däremot kräver inneboende enligt huvudregel inte samtycke från styrelse. Jag tolkar din fråga som att du kommer bo kvar i lägenheten tillsammans med dina släktingar, notera att det krävs samtycke från föreningen om det är så att du själv inte kommer att bo där.

Huvudregeln är alltså att du inte måste ha tillstånd från styrelsen för att få teckna ett inneboende avtal med någon utomstående. Tillstånd krävs inte under två stycken förutsättningar. Dessa förutsättningar är:

1. Att den inneboende inte medför men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen, så som någon granne.

2. Att du fortfarande själv har kontroll över lägenheten.

Kravet på att du fortfarande måste ha kontroll över lägenheten innebär att du inte får hyra ut den till dina släktingar, utan godkännande, om det innebär att de får självständigt brukande över lägenheten istället för dig. Det är en viktig gränsdragning mellan att du hyr ut lägenheten för självständigt brukande och att du inrymmer någon utomstående i lägenheten, men fortfarande innehar kontroll över lägenheten. För att du ska anses ha kontroll över lägenheten så krävs det att du fortfarande bor i eller fortfarande använder lägenheten.

Sammanfattningsvis kan du alltså låta dina släktingar bo i din lägenhet tillsammans med dig utan att berätta det för bostadsrättsföreningen, så länge du fortfarande anses ha rådigheten över lägenheten och så länge de inneboende inte orsakar men. Det spelar ingen roll att de betalar dig en slant för att vara inneboende, det är helt okej.

Vänligen,

Jennifer EmbretsenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?