Får jag göra vad jag vill med saker som en före detta hyresgäst lämnat kvar i lägenheten?

2019-02-19 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej jag har haft en inneboende som i december månad försvunnit och stulit ex antal saker. Dom är polisanmälda. Men min fråga är. Han har kvar sina saker. Jag har skrivit till honom men han svarar ej tillbaka. Kan jag skriva tex den 20onde ställer jag ut dina saker på gården så får du hämta dom. Och även om han ej hämtar dom och någon själ eller slänger hans saker då, Blir jag ansvarig? eller måste jag vara något fråd åt honom och hur 17 kräver jag min nyckel när han ej vill lämna tillbaks den
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag utgår från att du har uthyrt ett rum eller lägenhet i din egen bostad. Regler om hyra finns i jordabalkens 12 kapitel.

Vad gäller angående sakerna som hyresgästen lämnat kvar?

Om hyresgästen överger lägenheten och lämnar kvar egendom som kan antas tillhöra hyresgästen eller någon i dennes hushåll tillfaller sakerna hyresvärden efter en viss tid. Om du som hyresvärd uppmanar hyresgästen att hämta sakerna och denne inte hämtat sakerna inom tre månader från uppmaningen tillfaller sakerna dig efter denna tidsfrist. Om du inte har uppmanat honom att hämta sakerna tillfaller sakerna dig efter sex månader från det att hyresgästen lämnat lägenheten (12 kap 27 § andra stycket JB).

Eftersom du har uppmanat gästen att hämta sakerna så tillfaller sakerna dig efter tre månader från uppmaningen utan att du behöver betala lösensumma för dessa. MEN Det är viktigt att hyresgästen rent faktiskt har övergett lägenheten för att du ska ha rätt att ta tillbaka sakerna. Eftersom gästen har stulit saker från dig kan man nog tänka sig att han inte planerar att komma tillbaka överhuvudtaget och lägenheten kan anses övergiven i juridisk mening. När tre månader har gått är du självklart fri att göra vad du vill med grejerna utan att din hyresgäst kan kräva tillbaka dem.

Nyckeln:

När en hyresgäst har övergett lägenheten får hyresvärden genast överta den (12 kap 27 § första stycket JB). Övertagandet innebär att hyresvärden har rätt att förfoga över lägenheten trots att ingen egentlig uppsägning av hyreskontraktet har skett (prop. 1973:23 s. 88-89). Precis som jag nämnde tidigare måste det självklart stå klart att hyresgästen har övergett lägenheten för att hyresvärden ska få överta lägenheten. Som jag utvecklade ovan verkar allting tyda på ett övergivande. När du som hyresvärd har rätt att överta lägenheten innebär det också att hyresförhållandet upphör och att hyresgästen ska återställa nyckeln. Att inte återställa nyckeln innebär olovligt förfogande enligt brottsbalken, vilket kan leda till fängelse (10 kap 4 § brottsbalken). Jag rekommenderar därför att du gör en polisanmälan angående nyckeln.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1701)
2020-08-12 Krävs det samtycke från hyresvärden när makarna överlåter hyresrätten mellan sig genom en bodelning?
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (82785)