FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt28/04/2022

Får jag göra avdrag om barnet tillfälligt bor hos mig?

Hej. Jag får underhåll av sonens far varje månad. Sonen bor mestadels hos mig. Varannan helg (fredag till måndag) bor han hos sin pappa. Under semestern har vi tänkt att han ska vara två veckor i rad hos sin pappa. Hur gör vi med underhåll? Utgår det eftersom han är ca hälften av månaden hos sin pappa eller ska vi tänka/räkna på något annat sätt? Avdrag/dygn? Betala hälften eftersom det är en halv månad? 

Lawline svarar

 Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det betalar din sons pappa underhållsbidrag. Under sommaren ska din son bo två veckor i rad hos sin far istället för varannan helg. Du undrar nu hur ni ska göra med underhållet. Regler om detta finns i 7 kap. föräldrabalken (FB). 

Hur ska ni göra med underhållet?

En förälder som är underhållsskyldig ska fortsätta betala underhållsbidrag även om barnet tillfälligt bor längre med den föräldern. Den underhållsskyldige föräldern har dock rätt att göra avdrag om denne haft barnet hos sig (1) under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller (2) minst sex hela dygn under en kalendermånad. Vid beräkningen av antalet hela dygn räknas det dygn då barnets vistelse upphör som ett helt dygn, såvida inte vistelsen börjar och upphör samma dygn. Avdraget motsvarar 1/40 per dag av det underhållsbidrag som betalas varje månad (7 kap. 4 § FB). 

Din sons far ska alltså fortsätta att betala underhållsbidrag men han har rätt att göra avdrag eftersom två veckor överstiger en sammanhängande tid av fem hela dygn enligt 7 kap. 4 § FB. Om han till exempel betalar 1000 kr i underhållsbidrag per månad blir avdraget 25 kr per dag (1/40 x 1000 kronor). För att få fram det totala avdraget multipliceras 25 kr med antalet dygn som sonen är där, det vill säga 14. 25 kr x 14 dygn = 350 kr. Din sons far ska därmed betala 1000-350 = 650 kr i underhållsbidrag den månaden istället för 1000 kr. 

Sammanfattning

Din sons far ska fortsätta att betala underhållsbidrag men får göra avdrag med 1/40 per dag som sonen bor hos honom. Ni kan läsa vidare om detta på Försäkringskassans hemsida. Under rubriken ”Ska jag betala mindre underhållsbidrag när mitt barn bor tillfälligt hos mig?” finns mer information om hur avdraget beräknas. 

Jag hoppas att du/ni fått svar på er fråga!

Vänliga hälsningar, 

Ellinor BäckströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”