Får jag göra avdrag för fastighetens latenta skatt?

2020-12-29 i Arvsskifte
FRÅGA
Dödsbo, arvsskifte. Jag köper ut särkullsbarn och behåller huset. Juristen vi anlitat har valt att inte nämna bodelningsavtal. Säljarna, särkullsbarnen ska inte betala del av eventuell framtida vinstbeskattning vid försäljning och inte heller sen del av mäklarkostnad vid försäljning. Ska de inte göra det? Har läst på nätet och förstår att så görs i många fall..
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag har förstått dig rätt har du i arvskiftet fått huset på din arvslott och behöver betala en summa till särkullbarnen.

Vid beräkning av värdet av en fastighet görs avdrag för den latenta skatten, dvs. den framtida skatt som aktualiseras om bostaden i framtiden säljs. Det innebär att värdet av fastigheten vid arvskiftet kommer vara lägre än fastighetens marknadsvärde.

Beräkning av värde av fastighet:
1. Marknadsvärde – mäklarkostnader – (arvlåtarens anskaffningsvärde + förbättringsutgifter) = vinst

2. Vinst x 0,22 = Skatt

3. Marknadsvärde – skatt = värdet i arvskiftet

Ni ska således göra avdrag för den latenta skatten vid beräkning av fastighetens värde. Det innebär att säljarna ska få mindre betalt än fastighetens verkliga marknadsvärde. Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå.

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (628)
2021-04-06 Ta egendom ur dödsbo
2021-03-31 Behöver dödsbodelägare betala dödsboet utgifter?
2021-03-31 Hur länge kan man överklaga ett arvskifte?
2021-03-29 Värdering av bostadsrätt vid arvskifte

Alla besvarade frågor (91133)