FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag18/03/2021

Får jag ge gåva till mitt aktiebolag?

Hej

Jag äger två fastigheter privat. De är båda fritidshus. Det ena hyr jag ut men jag vill äga det som jag hyr ut genom mitt aktiebolag. Kan jag ge fastigheten i gåva till mitt aktiebolag eller hur går jag bäst till väga?

Jag har privata lån på den fastigheten.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om givaren är ägare av aktiebolaget är gåvan att anse som aktieägartillskott

Eftersom du samtidigt är ägare av aktiebolaget kommer inte överlåtelsen att räknas som gåva, utan som aktieägartillskott. Detta beror på att det inte sker någon förmögenhetsöverföring då transaktionen inte berikar någon annan, utan endast dig. I denna situation aktualiseras skattereglerna.
I ditt fall utgår jag ifrån att aktieägartillskottet är ovillkorat då jag presumerar att inte uppställs krav på återbetalning. Huvudregeln är då att tillskottet inte är en skattepliktig inkomst för ditt aktiebolag. Du har dock i egenskap av utgivare inte avdragsrätt vid den löpande beskattningen, men får dock räkna med värdet som en del av anskaffningsutgiften för aktierna i ditt bolag (Skatteverket).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma med en ny fråga!

Vänligen,

Atefa JafaryRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”