Får jag frångå ett förhandsavtal om köp av bostadsrätt om årsavgiften höjs?

2020-08-20 i Bostadsrätt
FRÅGA
Kan en väsentlig ökning av Brf lån i förhållande till förhandskalkyl ge rätt att frångå förhandsavtal om årsavgiften därmed höjs? Vi står i begrepp att skriva förhandsavtal med en Brf, men det är stor risk att endera exploatör eller totalentreprenön går i konkurs. Färdigställandeförsäkring finns dock. Riskerna är försening ( som vi kan leva med) och fördyrning. Vår farhåga är att en fördyrning måste finansieras genom ökning av föreningens lån med följd att årsavgiften höjs väsentligt i förhållande till förhandskalkyl. Enligt br lagen 5 kap 8 paragrafen så är väsentliga ändringar i avgifter skäl för att kunna frånträda förhandsavtalet men vad är "väsentliga" ändringar? Finns exempel?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ni har rätt att frånträda förhandsavtalet vid en väsentlig avgiftshöjning

Precis som du skriver så har en förhandstecknare i vissa fall rätt att genast frånträda ett förhandsavtal, bland annat om de avgifter som ska betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än vad som angavs i förhandsavtalet. Förhandsavtalet måste i sådant fall sägas upp inom tre månader från den dag då förhandstecknaren får kännedom om den högre avgiften (5:8 första stycket p. 3 BRL).

Det framgår av förarbetena till lagen att själva orsaken till avgiftshöjningen normalt sett inte har någon betydelse för rätten till frånträde. Det som är relevant för rätten till frånträde är att avgiften måste vara väsentligt högre än vad som angavs i förhandsavtalet. Det finns inget klart svar på vad som är en väsentlig höjning utan det är upp till domstolen att bedöma det i varje enskilt fall. Tyvärr verkar det inte finnas några domstolsavgöranden att finna vägledning från i den frågan. Det följer dock av förarbetena till lagen att de uppgifter som föreningen lämnar i kostnadskalkylen och på annat sätt innan avtalet ingås kan få betydelse vid bedömningen. Om förhandstecknaren redan vid avtalstecknandet har anledning att anta att avgifterna kan komma att bli högre så är även det något som kan få betydelse.

Vad som gäller i ert fall

Sammanfattningsvis så har ni som utgångspunkt rätt att frånträda förhandsavtalet om årsavgiften är väsentligt högre än vad som angavs i förhandsavtalet. Orsaken till denna höjning, t.ex. att föreningen har tagit mer lån än beräknat, spelar i princip ingen roll för själva frånträdesrätten. Däremot så kan det vara så att en avgiftshöjning inte anses väsentlig om ni redan nu vid avtalstillfället har anledning att anta att årsavgiften kan komma att höjas.

Hur man gör bedömningen av om en avgiftshöjning är väsentlig är dock ingen enkel fråga i och med att det är många omständigheter som måste beaktas och det tyvärr inte finns så mycket vägledning på området. Det är därför svårt att ge er ett solklart svar. Om ni vill ha ytterligare rådgivning rekommenderar jag att ni vänder er till Lawlines juristbyrå.

Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg Akmese
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1144)
2021-03-02 Kan min pappa ge mig sin bostadsrätt även fast vi är två syskon?
2021-02-28 Kan en bostadsrättsförening neka köpare av bostadsrätt?
2021-02-26 Fråga om när en lägenhet anses vara upplåten för självständigt brukande
2021-02-20 Äganderätt vid bostadsköp

Alla besvarade frågor (89855)