Får jag flytta tillbaka till ett familjehem som myndig?

2021-03-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej, jag bodde i ett familjehem i ung 10 år. Förra året flyttade jag därifrån, nu är jag 18 år och jag tror jag vill flytta tillbaks,hur gör man då? Får man göra det?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om man som myndig har möjlighet att bo kvar i ett familjehem.

Bestämmelser om familjehem hittar du i socialtjänstlagen (SoL) och även på socialtjänstens hemsida.

Familjehem

Socialtjänsten ansvarar för att barn och unga som är i behov av vård eller ett hem och ska placeras i antingen familjehem, vårdboende eller stödboende (6 kap. 1 § SoL). Med barn avses varje människa under 18 år (1 kap. 2 § SoL). Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut tas emot för stadigvarande fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller annan vårdnadshavare (6 kap. 6 § SoL). Ett familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad (3 kap. 2 § socialtjänstförordningen).

Vad händer när du fyllt 18 år?

Vårdas ett barn i ett familjehem ska Socialtjänsten minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. Här beaktas tiden man bott i familjehemmet samt hur relationen ser ut (6 kap. 8 § SoL). Ungdomar över 18 år bor i regel kvar i familjehemmet åtminstone fram tills att gymnasieutbildningen är avklarad.

Vård enligt SoL upphör vanligtvis i samförstånd mellan barnet eller ungdomen, vårdnadshavaren och socialtjänsten. Om det fortfarande finns ett vårdbehov när barnet fyllt 18 år, och ungdomen samtycker till placeringen, kan det fortsätta längre.

Socialtjänsten har även som uppgift att hjälpa till i processen att bli vuxen och självständig t ex. bostadsanskaffning, studier, praktik eller hjälp med sin ekonomi. Men när det gäller unga som fyllt 18 år kan en placering i ett familjehem övergå till en inackordering i familjehemmet om man inte känner sig bekväm med att flytta ännu. Detta innebär att du får ta ett större ansvar i hemmet, eventuellt betala en hyra och efterhand bli redo för att flytta till eget boende.

Sammanfattningsvis, det finns en möjlighet för dig att bo kvar i familjehemmet trots att du fyllt 18 år. Men eftersom du är myndig ansvarar du själv för att be om hjälp. Jag skulle därför rekommendera dig att prata med din socialsekreterare/kontaktperson om detta så att det kan kontakta och säkerställa att familjehemmet har möjlighet att ta emot dig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sophie Cronenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96531)