Får jag flytta saker min bror lämnat kvar?

FRÅGA
Hej!Efter min mors bortgång tog jag över huset när jag och min bror delade gården mellan oss.Jag ämnar hyra ut huset efter omfattande renovering som krävs. Dock så är ett av rummen helt fyllt med möbler och lådor som min bror tog över efter vår mors bortgång, då vi delade på sakerna, och nu kommer snart bl a elektriker för att jobba i huset.Min bror bor i Luxemburg, vilket komplicerar det hela. Dock så hyr han två lagerlokaler en bit härifrån, varav det ena är tomt. Han har lämnat extranycklar till båda, ifall det skulle behövas, som han sa. Tyvärr har han alltid undanflykter till att inte kunna fixa ut sakerna från huset.Om jag på eget bevåg ordnar så att allt transporteras till hans lager, är det egenmäktigt förfarande då?Grejerna hamnar ju trots allt i lokalen han hyr, menar jag.Tacksam för svar, då detta har blivit ganska påfrestande för mig, eftersom jag önskar få ordning på huset.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Brottet egenmäktigt förfarande framkommer i 8 kap. 8 § Brottsbalken, BrB. Brottet kan sägas ha tre olika former; (1) olovligt tillgrepp, (2) annan olovlig besittningsrubbning och (3) vissa former av olaga motvärn. Det som är aktuellt i ditt fall är den andra punkten ovan och uttrycks i lagen med (den som) "olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet".

I princip kan brottet aktualiseras om du flyttar sakerna till din brors förråd. För att brottet ska vara aktuellt krävs det att gärningen ska resultera i att saken inte utan svårighet kan disponeras av besittaren på samma sätt som tidigare. Ägaren ska således ha hindrats i sina dispositionsmöjligheter. Det är utan betydelse om ägaren har velat eller haft tillfälle att disponera saken under den tid som hindret har förelegat eller om hindret sedermera undanröjts (t.ex. genom att de flyttats tillbaka). Det går även att argumentera för att en förflyttning av möblerna kan utgöra ett egenmäktigt förfarande av själva lagerlokalen. Att du flyttar in möblerna i lokalen innebär att din bror hindras att disponera lokalerna. Väldigt mycket kan innefattas i brottet, i praxis har det exempelvis ansetts vara egenmäktigt förfarande att orsaka oordning i en samling av böcker (t.ex. flytta runt en stor mängd av böckerna i ett bibliotek), att sätta sig i en olåst bil eller att blockera en telefon genom att ringa upp och sedan inte lägga på luren förrän efter en längre tid (innebärande att abonnentinnehavaren hindras att använda telefonen).

Märk väl att för att alla rekvisit ska vara uppfyllda krävs det att det skett olovligen. Föreligger det ett samtycke till att du flyttar sakerna till lagerlokalen är inte samtliga rekvisit uppfyllda och förfarandet är inte brottsligt. Samtycket kan vara såväl uttalat som tyst, lagen ställer inget formkrav. Därav kan det eventuellt argumenteras för att så som du förstod det innebar det ett tyst samtycke att din bror överlämnade nycklarna till den tomma lokalen för att du skulle flytta möblerna dit.

Det kan även argumenteras för det motsatta, att så länge möblerna är stående i din fastighet och din bror vägrar flytta dem, kan han göra sig skyldig till samma brott. Rekvisiten är uppfyllda även i det fallet; du hindras att disponera det rummet sakerna är i.

Det bästa du kan göra är givetvis att komma överens med din bror. Det finns en viss risk att du kan göra dig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande om du flyttar möblerna (om det anses att det inneburit skada och argumentet om tyst samtycke inte håller). Du kan även informera din bror om att han riskerar att göra sig skyldig till samma brott om han inte flyttar möblerna.

Nu vet jag inte vad din relation till din bror är och huruvida ni har möjlighet att komma överens eller ej. Ett alternativ, för att undvika att bli brottsmisstänkt, är att du begär handräckning med hjälp av Kronofogden. Kronofogden kommer i sådana fall kontakta din bror med ett föreläggande om kravet om att avflytta möblerna. Det kan resultera att din bror gör det du begär, att han bestrider det (och du får välja om du vill gå till domstol) eller att han inte svarar alls. Om han inte svarar alls kommer Kronofogden att meddela ett utslag som du kan använda för att begära verkställelse (dvs. flytt av möblerna). Du kan läsa om handräckning på Kronofogdens hemsida.

Ett annat alternativ, för det fall att du och din bror inte kan kommunicera väl, är att du låter en jurist tillskriva din bror om krav på att möblerna ska flyttas och att du i annat fall kommer att gå vidare med det juridiskt. För det ändamålet kan en av Lawlines jurister hjälpa dig. Om du är intresserad av detta, eller om något är oklart, är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (610)
2020-07-07 Vad blir det för straff vid stöld?
2020-07-06 Är det brottsligt att parkera på en hyrd p-plats?
2020-07-04 Kan jag göra mig skyldig till ringa stöld om jag glömt betala för mina varor?
2020-07-04 Min kompis kille har stulit saker av mig. Vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (81795)