Får jag flytta min f.d. hyresgäst kvarlämnade egendom?

2021-05-06 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, Mina hyresgäster har inte flyttat all egendom med sig då dom lämnade mitt hus. Dom sägar att dom hämtar det snart, men än så länge inte kommit då dom sagt dom ville. Jag behöver komma åt huset och göra i ordning snarast inför nästa gäster. Får jag flytta bort deras sakar till min källare (eller annan plats på min fastighet) fram till att dom hämtar det där, bara så jag kan komma vidare!?Tack
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller rättigheter och skyldigheter mellan hyresvärd och hyresgäst. Reglerna om detta förhållande finner du i 12 kap. jordabalken (JB), även kallad hyreslagen.

När man uppfyller kraven för att vara hyresvärd och hyresgäst så gäller reglerna i 12 kap. JB, vilket innebär att du kan göra gällande de rättigheter du har som hyresvärd. En sådan rättighet som du har gentemot din hyresgäst är rätten att förfoga över kvarlämnad egendom (12 kap. 27 § JB). Har hyresgästen lämnat kvar egendom som inte återhämtas inom tre månader från uppmaning eller sex månader från att hyresgästen flyttat ut, tillfaller egendomen dig som hyresvärd.

För dig innebär detta att du givetvis får förflytta egendomen till din källare eller annat utrymme tills de hämtar det. Tre månader efter anmaning eller sex månader efter flytt så tillfaller äganderätten sedan dig, vilket betyder att du får göra vad du vill med sakerna.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!

Linn Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1982)
2021-06-17 Kan en hyresgäst sägas upp om hyresvärden erbjuder hyresgästen en likvärdig hyresrätt?
2021-06-17 Hur går man tillväga vid en skilsmässa vad gäller hyresrätten?
2021-06-14 Vad innebär "andrahandsuthyrning" enligt lagen?
2021-06-14 Får jag som hyresvärd tillträda uthyrt hyresobjekt?

Alla besvarade frågor (93181)