Får jag bestämma över mina egna pengar om jag är under 18 år?

2021-07-02 i Omyndiga
FRÅGA
Hej! Min kompis har sommarjobbat inom kommunen och tjänat ihop 7000 kr. Hon vill köpa en dator för pengarna men hon får inte för sina föräldrar. Är det okej för dom att bestämma över det om hon är 16 år gammal?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En omyndig person (under 18 år) har enligt huvudregeln i 9 kap 1 § föräldrabalk (1949:381) ingen rättshandlingsförmåga, vilket innebär att denne själv inte får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser. Det finns dock undantag från detta.

I 9 kap 3 § föräldrabalken anges att en omyndig person som har fyllt 16 år får råda över vad denne själv har tjänat genom eget arbete. Detsamma gäller i situationer då den omyndige fått gåva, testamente, förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande med villkor om att den omyndige själv ska få råda över egendomen. Detta enligt 9 kap 4 § föräldrabalken.

I ditt fall är din kompis 16 år och därmed omyndig, vilket innebär att denne inte har någon rättshandlingsförmåga. Detta innebär att din kompis inte får ingå avtal själv, vilket även omfattar köp. Din kompis är dock 16 år och har tjänat ihop pengarna själv vilket gör att denne enligt undantaget i 9 kap 3 § föräldrabalken har rätt råda över dem. Det innebär alltså att din kompis har rätt att köpa en dator för pengarna som denne har tjänat genom eget arbete.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vanessa Hannah
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?