FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt06/11/2020

Får jag bestämma över mina egna pengar om jag är under 18 år?

Hej jag är 17 år och vill köpa en dyr väska men mina föräldrar låter inte mig fast jag har tjänat pengarna själv. Har de rätt att bestämma över det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En omyndig person (under 18 år) har enligt huvudregeln i 9 kap 1 § Föräldrabalk (1949:381) ingen rättshandlingsförmåga, vilket innebär att denne själv inte får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser. Det finns dock undantag från detta.

I 9 kap 3 § Föräldrabalken anges att en omyndig person som är över 16 år får råda över vad denne själv har tjänat genom eget arbete. Detsamma gäller i situationer då den omyndige fått gåva, testamente, förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande med villkor att den omyndige själv ska få råda över egendomen. Detta enligt 9 kap 4 § Föräldrabalken.

I ditt fall är du under 18 år och därmed omyndig vilket innebär att du enligt huvudregeln inte har någon rättshandlingsförmåga. Detta innebär att du inte får ingå avtal själv, vilket även omfattar köp. Du är dock över 16 år och har tjänat ihop pengarna själv vilket gör att du enligt undantaget i 9 kap 3 § Föräldrabalken har rätt råda över dem. Det innebär alltså att du har rätt att köpa en väska för pengarna du har tjänat genom eget arbete.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,
Vanessa HannahRådgivare
Hittade du inte det du sökte?