Får jag behålla trådbackar när jag säljer min bostadsrätt?

Hej

har sålt vår bostadsrätt och ämnar ta med oss trådbackar som vi ställt löst i en garderob.

Vad jag kan läsa mig till så hade trådbackarna varit fast monterade som en del av en garderobsinredning eller liknande så hade de utgjort fast egendom och ska således tillfalla säljaren.

I detta fall tycker jag det blir svårt att tyda detta.

vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad är fast egendom?

Fast egendom är jord som i sin tur är indelad i fastigheter (1 kap. 1 § JB). Allt som inte är fast egendom är lös egendom. Till fast egendom hör även fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör (2 kap. 1-3 § JB).

En bostadsrätt utgör inte fast egendom i lagens mening och är alltså lös egendom, reglerna om fast egendom blir då inte tillämpliga.

Värdeförstöring?

Det som tillförs en bostadsrätt och som är ägnat för stadigvarande bruk kommer att ingå vid en framtida försäljning under förutsättning att det inte kan tas bort utan att bostadsrätten skadas/försämras.

Frågan blir då hur trådbackarna har monterats. Är de ordentligt fastbultade och kräver omfattande arbete för att montera ner utgör de en del av bostadsrätten och ska då tillfalla köparen av bostadsrätten.

Kan man däremot plocka ner trådbackarna förhållandevis enkelt utan att det medför skador eller annan värdeförstöring på bostadsrätten tillfaller de säljaren av bostadsrätten.

Sammanfattningsvis

Reglerna om fast egendom är inte tillämpliga när det gäller bostadsrätter. Frågan blir om trådbackarna kan monteras ner utan att bostadsrätten skadas/försämras, kan de tas med utan att det medför skada eller värdeförstöring tillfaller de säljaren av bostadsrätten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Olof FunkeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000