Får jag behålla min katt när katthemmet hade villkor som förbjöd vidareförsäljning?

2020-07-02 i Avtal
FRÅGA
Jag tog för tre år sedan över en katt från en vän. Idag fick jag sms om att katten hade kommit från ett katthem. Således fanns det ett kontrakt på katten med massa villkor. Bland annat att katterna ej fick säljas vidare.Detta kontrakt hade undertecknats mellan förra ägaren och katthemmet. Idag blev jag kontaktad av katthemmet där de påstår att de har rätt till katten och kan återta henne. Jag är dock helt omedveten om att kontraktet ens existerade utan trodde allt var grönt när jag tog över dem. Så har katthemmet ändå rätt till katten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Adoption av katt
Juridiskt sett är en katt en lös sak och en adoption av en katt är antingen att se som ett köp eller som en gåva. Oavsett om det juridiskt räknas som gåva eller som köp rör det sig ändå om en avtalsrättslig situation och då det råder avtalsfrihet kan parterna i princip bestämma vilka villkor de vill ha mellan varandra (1 kap 1 § Avtalslagen).

Katten är din att behålla om du förvärvade den i god tro
Oavsett vilken typ av förvärv (köp eller gåva) som skedde mellan din vän och katthemmet gäller avtalsvillkoret med högsta sannolikhet mellan dem. Däremot föreligger även ett förvärv av katten mellan dig och din vän om äganderätten gick över till dig. Detta kan ha skett genom köp eller genom gåva och inga formkrav finns för varken köp eller gåva mellan privatpersoner. Det innebär att det är giltigt och ett avtalsbrott har skett mellan din vän och katthemmet.

Det innebär att när din vän överlät katten till dig hade din vän inte rätt att göra detta då det stred mot avtalet med katthemmet. Du beskriver vidare att du inte visste om att kontraktet mellan din vän och katthemmet begränsade din väns rätt att omplacera katten. Det betyder att du var i god tro när du övertog ägarskap för katten oavsett hur förvärvet gjordes. Var du i god tro, har du rätt att behålla katten för katthemmet kan inte göra gällande avtalet mot dig, en godtroende tredje part (2 § lagen om godtrosförvärv av lösöre). Det är däremot en bedömning, om du borde ha förstått att sådant villkor fanns, exempelvis för att det är vanligt att katthem har sådana villkor eller liknande, kan man anse att du inte var i god tro och måste lämna tillbaka katten till katthemmet.

Sammanfattning
Baserat på den information du har lämnat har du med största sannolikhet gjort ett godtrosförvärv av katten om ägarrätten har övergått till dig. Då har katthemmet inte rätt att ta katten från dig. Avtalsbrottet som uppstått mellan din vän och katthemmet påverkar i så fall inte din rätt till katten om du gjort ett godtrosförvärv.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1427)
2021-02-22 Kan min makes barn sälja vår bostad genom hans framtidsfullmakt?
2021-02-22 Deposition och avbokning i avtal
2021-02-21 Lån om man sitter i fängelse?
2021-02-21 Kan man ingå avtal där betalning ska ske vid försäljning?

Alla besvarade frågor (89563)