Får jag bära med mig multiverktyg utan knivblad?

2021-04-16 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Kan man ha med sig en multiverktyg utan knivblad till allmäna platser om den är exempelvis inne i en väska utan att ha någon särskild orsak utom att bara ha den om den skulle behövas.Tackar för hjälpen!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga får ledning sökas i knivlagen.

Av lagen framgår att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats (1 §). Värt att observera här är att även om multiverktyget i fråga inte har något knivblad kan även en del verktyg omfattas av lagen, exempelvis mejslar.

Det finns undantag från det här förbudet, bland annat gäller inte förbudet när innehavet anses befogat med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter (1 §). Undantaget siktar in sig på exempelvis på knivar och andra föremål som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter.

Om du skulle arresteras för att bära det här multiverktyget tittar man på beteendet i det enskilda fallet. Finns det omständigheter som gör att det finns en påtaglig risk att multiverktyget kommer att användas som vapen kan det omfattas av knivlagens förbud. Om du exempelvis tar med den till ett idrottsevenemang eller i andra sammanhang där många personer uppehåller sig gäller knivlagens förbud i regel fortfarande.

Sammanfattningsvis

Du bör vanligtvis få ha med dig ett multiverktyg utan knivblad till allmänna platser men för att vara helt säker bör du dock endast bära med dig multiverktyget när du verkligen har behov av det!

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Olof Funke
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (945)
2021-05-12 Får jag inneha kniv ute i skogen?
2021-05-10 Sysselsättningsplikt på anstalt
2021-05-09 Barnpornografibrott
2021-05-09 ​Får man ha sin tjänstebatong i bilen då man inte är påväg till eller från tjänst?

Alla besvarade frågor (92257)