FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott08/03/2022

Får jag bära med mig en machete eller batong i en gymväska och använda den för självförsvar?

Hej!

1. Jag skulle vilja veta om jag kan ha machete i mitt hem?

2. Får jag hela tiden bära med mig min machete i en gymväska? Får jag använda den om någon attackerar mig och jag drar ut macheten ur gymväskan och använder den mot angriparen (i självförsvar)? Kommer jag att sättas i fängelse?

3. Säger lagen samma sak om batong?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline. Som jag förstår det har du fyra frågor,

- får du ha en machete hemma
- får du ha med dig en machete utanför hemmet i en gymväska
- får du vid angrepp försvara dig med en machete
- gäller samma sak för en batong?Du får ha en machete hemma men du får inte bära med dig den utomhus

Det finns inga rättsliga hinder för att äga en machete och förvara den hemma. Du får däremot inte bära med dig den på


- allmän plats
- inom skolområde för grundskola eller gymnasieskola eller
- i fordon på allmän plats (knivlagen 1 §).Betydelsen av detta är att du inte får bära med dig en machete i t.ex. en gymväska. Det är ett brott mot knivlagen. Straffet för ett sådant brott varierar mellan böter och fängelse i max 6 månader. Vilken påföljd du skulle dömas till för brottet går inte att säga utan att känna till alla omständigheter. Det påverkas av saker som gärningsmannens ålder, tidigare brottslighet och om den brottsliga gärningen är att anse som ett led i ytterligare brottslighet.

Får du försvara dig med en machete om du blir angripen?

Du kan ha rätt till nödvärn

Den som blir angripen har rätt till vad man kallar för nödvärn (brottsbalken 24 kap. 1 §). Nödvärn betyder att gärningen en person begår endast är att anse som brottslig om den sett till angreppets beskaffenhet och omständigheterna i övrigt är uppenbart försvarligt.

Du har en ganska långtgående rätt att avvärja angrepp och får t.o.m. nyttja mer våld än du själv riskerar att utsättas för. Måttstocken brukar gå vid vad som anses nödvändigt för att avvärja angreppet du utsätts för. Även med detta i åtanke kommer det krävas ett väldigt allvarligt angrepp för att du ska ha rätt att försvara dig med en machete eftersom det är ett livsfarligt vapen. För att självförsvar med machete ska omfattas av nödvärnsrätten måste det förmodligen röra sig om ett livshotande angrepp. Situationer då du skulle kunna ha rätt till nödvärn med machete är t.ex. om det rör sig om flera angripare och du har skäl att frukta för ditt liv eller om angriparen är beväpnad.

Kommer du hamna i fängelse?

Ifall du försvarar dig från ett angrepp och domstolen anser att du inte hade rätt till nödvärn är det väldigt troligt att du döms för allvarliga brott som misshandel, grov misshandel eller i värsta fall dråp om du har ihjäl någon av angriparna vilket inte är alltför otroligt med en machete. Det går inte på förhand att säga om du kommer hamna i fängelse eftersom det beror på så oerhört många faktorer i det enskilda fallet. Fängelse ingår i straffskalan för alla de ovan uppräknade brotten. Risken för fängelse är hög.

Gäller samma sak för batong?

Knivlagen omfattar även batonger. Samma sak gäller som för machetes när det kommer till möjligheten att ha batong hemma eller bära med sig den utomhus. Vad gäller rätten att försvara sig med batong anses det möjligtvis som mindre farligt än försvar med machete och du skulle därför anses ha rätt till nödvärn med batong i aningen fler situationer än nödvärn med machete. Skillnaden är dock ganska liten och i princip samma sak gäller.

Sammanfattning

Det är inte brottsligt att ha machete eller batong hemma. Däremot är det brott mot knivlagen att bära med sig machete eller batong på allmän plats även om den ligger i en gymväska. Vid ett livshotande angrepp kan du ha rätt till nödvärn som innefattar försvar med machete eller batong. Ha i åtanke att det krävs ett väldigt allvarligt angrepp för att du ska ha rätt till nödvärn och inte dömas till brott som misshandel, grov misshandel eller dråp. Om du döms för ett sådant brott är det sannolikt att du hamnar i fängelse.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Aron BergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”