Får jag avvisa obehöriga personer från skolgården?

FRÅGA
Hej.Jag undrar vad lagen säger i fall där man som fritidsledare väljer att avvisa en person från sin arbetsplats, det vill säga en fritidsgård, mötesplats eller liknande har lagligt stöd för att göra detta?
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du som anställd på en skola eller fritidsgård vill avvisa obehöriga personer som har rätt att vara där. Med obehöriga syftar jag på alla personer som inte har någon anledning att uppehålla sig på fritidsområdet, exempelvis äldre ungdomar.

Avvisa obehöriga som vistas inom skolans område
Fritids, skollokaler och skolgård räknas inte som allmän plats. Detta innebär att skolans ledning får bestämmanderätten över vilka personer som får vistas på skolan. Detta innebär att om du anser att dessa utomstående personer beter sig störande eller liknande kan du avvisa dom från området, om det står i enlighet med ledningens bestämmelser. Så mitt tips till dig är att fråga platschefen om du får avvisa dessa personer från området.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Hugo Wimby
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (659)
2020-02-28 Hur införlivas folkrättsliga regler i svensk rätt?
2020-02-26 Försäljning av skyddsväst som privatperson
2020-02-25 Kan en servera alkohol under ett öppet event i en galleria?
2020-02-25 Hur ser regelverket avseende sekter ut?

Alla besvarade frågor (77538)