Får jag arv från min fader även om det gått lång tid sedan han avled?

Min makes pappa dog för 56 år sen, hans mamma och pappan var gifta. Hon gifte sen om sig. Frågan är: nu har mamman gått bort, får min make nått arv efter pappan även fast det gått så lång tid?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Arvsrätten regleras i Ärvdabalken (ÄB). 


Vem får ärva?

Enligt svensk rätt så är det endast arvingar i rakt uppåt-och nedstigande led som har rätt att ärva enligt den legala arvsordningen (2 kap 1 -4§§ ÄB). Eftersom din make är bröstarvinge till sin far så har han arvsrätt.


Ärva med fri förfoganderätt

När din makes far gick bort ärvde hans mor, faderns del med fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt innebär att efterlevande maka får göra vad hon vill med egendomen förutom att testamentera bort den. Din make har då rätt till efterarv när hans mor går bort (3 kap 1 § ÄB).


Efterarv

När det gäller efterarv så beräknas en kvotdel av kvarlåtenskapen vid tillfället för din fars bortgång. Det är denna del som modern har ärvt med fri förfoganderätt (i egenskap av maka). Det är denna kvotdel som din make får ut av arvet efter sin far i samband med moderns bortgång. Då räknas alltså kvotdelen utifrån moderns kvarlåtenskap, vilket då utgör arvet från fadern.


Det finns ingen preskriptionstid för hur lång tid det måste ha gått från faderns dödsfall till att få ut sitt arv från fadern. Detta sker när modern avlider, vilket man ju inte kan förutse. Däremot finns det en preskiprionstid gällande rätt att taga sitt arv enligt 16 kap 4 § ÄB. Där framgår det att preskriptionstiden för att taga arv är 10 år från och med dödsdagen. Men eftersom efteravrsrätten redan är reglerad, har inte det någon betydelse i detta fallet - din make har rätt att få ut arvet från sin far. Däremot, låter han det gå 10 år från och med moderns dödsdag utan att ta ut sitt arv från fadern, då har arvet preskriberats och kan inte göras gällande.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”