FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt23/12/2015

Får jag använda korta citat på posters och sälja?

Hej,

Får man låta använda korta citat eller en textrad från kända låtar på posters som man planerar att sälja? Är det ok eller kommer man få problem med upphovsrättslagen?

/Kim

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Sångtexter skyddas av upphovsrätten om de uppfyller kravet på verkshöjd, vilket jag utgår ifrån att det gör eftersom det finns intresse att citera texten. Upphovsmannen har då ensamrätt att bland annat göra verket tillgängligt för allmänheten. Att sälja posters med delar av texten på är att göra verket tillgängligt för allmänheten och utgör därför ett intrång på ensamrätten, URL 1 kap. 2 § p. 4 se https://lagen.nu/1960:729#P2S1.

Det finns ett undantag som gäller rätten att citera verk som offentliggjorts i 22 §, se https://lagen.nu/1960:729#P2S1. Den rätten syftar främst till att kunna kritisera och kontrastera texter i vetenskapliga sammanhang och liknande. Citaträtten får inte användas för att enbart förhöja värdet på sig eget verk eller utgöra större delen av det nya verket. Eftersom så verkar vara fallet här är undantaget inte tillämpligt på situationen.

Mitt råd är därför att du ber om upphovsmannens tillstånd innan du säljer posters med delar av dennes text på.

Notera att upphovsrätten varar i 70 år efter upphovsmannens död. Därefter går det bra att använda verket! Vissa citat kanske inte heller uppfyller kraven på ett litterärt eller konstnärligt verk och kan då också användas. Eftersom upphovsrätter inte registreras går det inte att kontrollera i någon databas om en text skyddas utan man får göra en bedömning i varje fall.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Thomas BorgenfalkRådgivare