Får individuellt pensionssparande utmätas för mina skulder?

Har sjukersättning sen -98. Har skulder hos fogden som drar ca 3000 i månaden. När jag skulle pensionspara sa banken att dom pengarna får inte fogden röra. Har sparat ca 200 kr i månaden o då har jag haft antingen socialbidrag el fått förbehållsbelopp. Men sen hade fogden bara gått in o tagit ca 24000 som jag har sparat i pensionsfonder. Får dom göra så ? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har ingått ett pensionssparavtal med din bank och att du har gjort kontinuerliga insättningar på ett pensionssparkonto. Det rör sig därför om ett individuellt pensionssparande som främst regleras i lag (1993:931) om individuellt pensionssparande. 

Tillgångar på ett pensionssparkonto får utmätas av Kronofogden för dina skulder endast om spartiden enligt pensionssparavtalet understiger tio år, eller om du något år betalat in sparbelopp som är mer än dubbelt så stort som genomsnittet av de årliga inbetalningar som har skett under spartiden (5 kap. 1 § lag (1993:931) om individuellt pensionssparande). Antingen skyddas alla tillgångar på pensionssparkontot från utmätning eller så får alla tillgångar utmätas, beroende på om nämnda förutsättningar är uppfyllda.

Exempel 1:

Spartiden enligt pensionssparavtalet understiger tio år. Samtliga tillgångar får därför utmätas.

Exempel 2: 

Spartiden enligt pensionssparavtalet är tio år eller mer, MEN:

Inbetalningar år 1: 2 300 kr
Inbetalningar år 2: 2 500 kr
Inbetalningar år 3: 2 200 kr
Inbetalningar år 4: 2 600 kr
Inbetalningar år 5: 2 400 kr
Inbetalningar år 6: 6 300 kr
Inbetalningar år 7: 1 800 kr

Genomsnittlig årlig inbetalning under spartiden: 2 871 kr (20 100 kr / 7 år). 

Inbetalningen år 6 (6 300 kr) översteg två gånger den genomsnittliga årliga inbetalningen (2 871 kr x 2 = 5742 kr). Samtliga tillgångar får därför utmätas. I "Exempel 2" ovan innebär det att hela värdet på 20 100 kr får utmätas. 

Svaret på din fråga om Kronofogden hade rätt att utmäta dina tillgångar på pensionssparkontot beror alltså på hur lång avtalstiden är och hur dina insättningar har sett ut genom åren. Om du vill läsa mer om denna typ av utmätning så rekommenderar jag Kronofogdemyndighetens handbok om utmätning (KFM 7619-2022) s. 337-338.

Om det kvarstår några frågetecken är du välkommen att ställa ytterligare en fråga! 

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”