Får hyresvärden tillträda lägenhet utan godkännande av hyresgäst?

2018-10-21 i Hyresrätt
FRÅGA
Vad gör jag år våran vaktmästare i hyresrättsföreningen som går in med huvudnyckel i min lägenhet utan avtalad tid och fast jag har sagt att jag inte vill det utan ha en avtalad tid och vad ärendet gäller? Jag avtalade en tid med honom första gången han skulle åtgärda anmälda fel då jag precis flyttat in. Då berättade jag att jag ibland är hundvakt och kanske inte är hemma och vill gärna vara hemma vid besök av hantverkare eller att de har fått godtjänt av mig först. Andra gången märkte jag att min kryddhylla hade ramlat av gångjärnen då föreningen skulle göra en kontroll av de ombyggda balkongsfönstren mm. Får de rota runt och öppna hur de vill vid kontroll av balkongfönster? De hade rivit ner kryddhyllan och ställt den på golvet utan information om varför. Jag var hemma från jobbet och var förkyld dagarna efter och det ringde på dörren och jag väntade inte besök så valde att inte öppna. Då hörde jag nyckeln i ytterdörren och in kliver vaktmästaren och säger att han ska fixa kryddhyllan de råkade ha sönder. Jag borde ha gjort något direkt men vill inte stöta mig med föreningen för mycket heller för jag trivs här. Jag påtalade det för Ikano när jag skrev på för en parkeringsplats och hon sa att så får de absolut inte göra då det är hemfridsbrott. Vad kan jag göra åt det nu i efterhand, då de verkar ha inställningen att de har för mycket att göra och det bor många äldre i det här huset och han verkar vara van att göra som han tycker då de äldre inte tycker det är konstigt?
SVAR

Svar:

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Av dina uppgifter bildar jag uppfattningen att du bor i en hyreslägenhet vilket innebär att bestämmelserna i 12 kap. jordabalken blir tillämpliga. Dessa bestämmelser är tvingande i hyresgästens förmån. Jag utgår från att vaktmästaren du berättar om utför sitt arbete utefter hyresvärdens ledning och representerar honom på plats.

Hyresvärdens rätt till tillträde

I 12 kap. JB kan man b.la. utläsa olika skyldigheter för hyresvärden och hyresgäster. Angående tillträdande är huvudregeln att hyresvärden inte får tillträda bostaden utan hyresgästens tillstånd. Att en hyresvärd tar sig in i en hyresrätt utan tillåtelse eller handräckning från kronofogden kan mycket väl utgöra hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § BrB.

Det finns dock vissa undantag från huvudregeln, se 12 kap. 26 § JB. Denna bestämmelse blir aktuell vid tre olika situationer när hyresvärden vill tillträda lägenheten. Den första rör förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada, exempelvis när det rör sig om en vattenskada i lägenheten och hyresvärden inte kan invänta hyresgästens godkännande innan han utför nödvändiga åtgärder. Den andra situationen är när hyresvärden vill utföra mindre brådskande förbättringsarbeten som inte vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten. Hit räknas exempelvis regelbundet underhåll/tillsyn av lägenheten. Vid denna situation ska hyresvärden informera hyresgästen om detta minst en månad innan. Slutligen finns det den sista situationen som berör när hyresvärden vill utföra övrigt arbete i lägenheten som vållas väsentligt hinder i hyresrätten.

Angående din situation

Av dina uppgifter tycks det röra en situation då din hyresvärd vill utföra mindre brådskande förbättringsarbeten varav han är skyldig att meddela dig en månad innan. I ditt fall är det svårt att ge ett klart svar. Framförallt angående kontrollen av balkongfönstren du beskrev. Det hade det varit fördelaktigt med mer information angående detta. Bra att känna till för dig är att hyresvärden ska tillse att hyresgästen inte förorsakas större olägenhet än nödvändigt, 12 kap. 26 § 3st. JB. Det kanske var denna bestämmelse som vaktmästaren hade i åtanke när han sedan återkom för att fixa kryddhyllan? I vilket fall bröt förmodligen din hyresvärd mot huvudregeln att invänta ditt godkännande innan han tillträdde lägenheten, eftersom han gick in i lägenheten utan att meddela dig först.

Med stöd av redogörelsen ovan blir mitt råd till dig: Vänd dig först och främst till din vaktmästare och påtala för honom att hans agerande är i strid med reglerna i 12 kap. JB, och kan dessutom utgöra hemfridsbrott. Om agerandet inte upphör efter detta bör du vända dig till utförligare juridisk rådgivning, såsom ombud eller exempelvis vår telefontjänst här på Lawline.

Hoppas du fann detta svar hjälpsamt!

Vänliga hälsningar, Josef Lindström Habta

Josef Lindström Habta
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1388)
2019-07-20 Hyresvärdens underhållsskyldighet - utbyte av gamla fönster
2019-07-20 Vem bär ansvaret för skada orsakad på säkerhetsdörr?
2019-07-16 Är hyresvärden skyldig att utrota ohyra i lägenheten?
2019-07-16 Hyresgästs ansvar för att öppet fönster lossnat när hyresgästen inte varit hemma

Alla besvarade frågor (71226)