Får hyresvärden höja min hyra?

Hej! Jag hyr ett hus privat där allt ingår i hyran, flyttade in 20/12-2021 så inte bott där så länge. Nu vill hyresvärden jag skall betala Vatten/Avlopp samt internet som klart och tydligt står på hyreskontraktet att det skall ingå, är det rätt av dom att göra så ? Hyreskontraktet är från inflyttningsdatum tillsvidare.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att hyresvärden till huset du hyr i andra hand har krävt dig på högre hyra och därför undrar du om denne har rätt till denna hyreshöjning.  

Tillämplig lag

I och med att du hyr ett hus i andra hand så är det 12 kap. JB, även kallad hyreslagen, och lagen om uthyrning av egen bostad som framförallt är tillämpligt (12 kap. 1 § JB och 1 § andra stycket lagen om uthyrning av egen bostad). För besvarandet av din frågeställning är det dock endast en bestämmelse i den senare nämnda lagen som är av relevans.

Hyreshöjning får inte ske utan hyresgästens samtycke

En allmän känd princip i svensk rätt är att avtal som ingåtts ska hållas. Närmare bestämt innebär det att ändring av villkoren i ett avtal får som regel endast ske om avtalsparterna godkänner ändringen. Vad beträffar hyresavtal är denna princip mer långtgående såtillvida att hyresvärde aldrig får utan hyresgästens godkännande höja hyran. Detta gäller även om hyresvärden vänder sig till hyresnämnden; hyresnämnden godkänner aldrig en hyreshöjning utan hyresgästens samtycke (jfr 4 § andra stycket sista meningen lagen om uthyrning av egen bostad). 

Det nu anförda hindrar naturligtvis inte att det ändå uppstår meningsskiljaktigheter mellan hyresvärden och hyresgäst beträffande vilken hyra som avtalats. I en sådan situation uppstår det behov att fastställa vilken hyra som parterna avtalat. Detta sker med ledning av hyresavtalet och omständigheterna i övrigt. 

I ditt fall och handlingsplan

Med anledning av att det i ert hyresavtal uttryckligen framgår att “vatten/avlopp samt internet” ingår i hyran så kan inte hyresvärden ta betalt för dessa separat och därigenom höja hyran för lägenheten. Därför är mitt råd till dig att påtala detta för honom genom att hänvisa till ovan nämnda paragrafen i lagen om uthyrning av egen bostad. Väljer hyresvärden att ändå höja hyran rekommenderar dig då att boka tid hos en av våra jurister som i sin tur kan hjälpa dig med upprättande av stämningsansökan. Du kan isåfall boka tid direkt på https://www.lawline.se/boka.

Hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig! Uppstår det ytterligare funderingar är du alltid välkommen att ställa en fråga på nytt. 

Med vänlig hälsning  

Hemen YazdanfarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”