Får hyresvärden gå in i min bostad utan min tillåtelse?

2020-06-07 i Hyresrätt
FRÅGA
HejOm man håller på att flytta och hyresvärden går in med egen nyckel när man inte är där på plats.. Klassas det som hemfridsbrott och vad kan jag göra
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om hyra av bostad finns i 12 kap. jordabalken (JB). Regler om brott mot frihet och frid finns i 4 kap. brottsbalken (BrB).

Får hyresvärden gå in i min lägenhet utan min tillåtelse?

Hyresgäster har starkt skydd av lagen, och det innebär att det som utgångspunkt alltid krävs samtycke från hyresgästen för att hyresvärden ska få gå in i en lägenhet. Undantag är nödsituationer så som brand, vattenläckage eller liknande, samt om tillträde krävs till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan skjutas upp utan skada (12 kap. 26 § första stycket JB). Detta gäller även om hyresvärden har rätt att inneha reservnyckel enligt hyresavtalet.

Vad kan jag göra om hyresvärden går in i min lägenhet utan min tillåtelse?

Om hyresvärden missbrukar sin tillgång till din lägenhet och går in oanmäld eller vid tillfällen när denne inte har rätt att göra det är det viktigt att du säger ifrån och tydliggör att denne inte har rätt att gå in i bostaden utan tillstånd. Om problemen fortsätter kan du göra en polisanmälan mot hyresvärden.

Kan det utgöra hemfridsbrott?

Den som olovligen intränger eller kvarstannar i en annan persons bostad döms för hemfridsbrott (4 kap. 6 § första stycket BrB).

Personen måste antingen intränga eller kvarstanna i bostaden. Att intränga betyder att personen tar sig in i bostaden genom att övervinna ett hinder av fysisk eller psykisk art. Att gå in i ett hus eller i en lägenhet är ett inträngande även om dörren är olåst och ingen hindrar personen från att gå in. Att kvarstanna innebär enkelt uttryckt att personen stannar kvar i bostaden.

Att enbart intränga eller kvarstanna räcker inte för att aktualisera straffansvar. Inträngandet eller kvarstannandet måste ha skett olovligt. Avgörande för om ett inträngande eller kvarstannade i en bostad är olovligt är viljan hos den som bor i bostaden. Personen ska alltså inte ha haft lov att stanna där av personen som bor i bostaden.

Förutom de ovanstående kraven måste personen haft uppsåt till att hen olovligen inträngde eller kvarstannade i bostaden. Uppsåt kan enklast beskrivas som att personen var medveten om att hen olovligen inträngde eller kvarstannade i bostaden (1 kap. 2 § första stycket BrB).

Sammanfattning

Eftersom hyresvärden olovligen inträngt i din bostad kan ett hemfridsbrott ha begåtts under förutsättning att hon hade uppsåt till brottet. Med andra ord måste hyresvärden varit medveten om att hon olovligen inträngt i bostaden. Uppsåt kan vara svårt att bevisa, och mitt råd är att du i första hand pratar med hyresvärden och påtalar att hennes agerande strider mot 12 kap. JB och dessutom kan utgöra hemfridsbrott.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1804)
2020-11-29 Uppsägning av hyreskontrakt innan tillträdet pga omfattande mögelskador
2020-11-29 Städning efter dödsfall?
2020-11-28 Överlåtelse av hyresrätt vid dödsfall
2020-11-27 Hyresvärden inträder i hyreslägenhet - hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (86700)