Får hyresvärden gå in i min bostad?

2019-09-23 i Hyresrätt
FRÅGA
Undrar om min hyresvärd har rätt att gå in i huset vi hyr då vi sagt ifrån o för att vi har hundar som är ensamma i huset då o då? Han säger han får gå in för en nödvändig tillsyn. Står på hyresgästföreningens sida att det innebär akuta saker men att han ändå måste be om lov. Vad stämmer. Får han gå in som han vill eller har jag rätt att vägra o erbjuda tid som passar oss båda?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns i 12 kap. jordabalken (JB).

Hyresvärdens rätt till tillträde

Enligt lagen har hyresvärden rätt att gå in i hyresgästens bostad i det fall hyresvärden måste utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan skjutas upp utan att riskera skador (12 kap. 26 § 1 st. JB)

I samma bestämmelse står dock att hyresgästen inte ska förorsakas större olägenhet än vad som är nödvändigt (12 kap. 26 § 3 st. JB). Med detta menas att hyresvärden i de allra flesta behöver välja en tidpunkt för besöket som passar för hyresgästen. Om bostaden riskerar att skadas om hyresvärden inte får tillträde omedelbart har hyresvärden dock rätt att få tillträde till lägenheten direkt. Hyresvärden bör i samtliga fall meddela hyresgästen behovet av att gå in i lägenheten och vänta på tillåtelse.

Om en hyresgäst inte ger tillåtelse får hyresvärden inte gå in på egen hand. I dessa fall behöver hyresvärden istället ansöka om handräckning hos kronofogden (12 kap. 26 § 5 st. JB). Det är dock viktigt att påpeka att hyresgästen har en skyldighet att ge tillträde till hyresvärden, så länge det finns ett nödvändigt behov. Ges inte tillträde trots ett nödvändigt behov riskerar hyresgästen att bli uppsagd från bostaden i förtid (12 kap. 42 § 1 st. p. 7 JB). Hur snabbt hyresgästen behöver ge tillträde beror dock återigen på hur nödvändigt behovet är.

Min bedömning i ert fall

Min bedömning är att hyresvärden vid nödvändig men inte akut tillsyn behöver ha viss framförhållning gentemot er som hyresgäster. Ni bör dels få meddelat att besöket kommer ske en viss tid innan besöket (exempelvis mellan 1–2 veckor innan), och dels ha rätt att boka in en annan närliggande tid som passar bättre. (Se rättsfallet RH 2016:49).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1679)
2020-07-10 Måste hyresgäst återställa lokal efter hyrestiden?
2020-07-09 Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående

Alla besvarade frågor (81881)