Får hyresvärden gå in i lägenheten utan hyresgästens tillåtelse?

2018-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag har bott i andrahand i ett år nu, ska flytta till ett förstahandskontrakt sista november.Hon jag har hyrt lägenheten av sa från första början att hon bara hade 2 av 3 st nycklar, då hennes dotter hade tappat bort en. Förra året i slutet på november så ringde hon mig på min mobil och på messenger som en dåre, under en hel förmiddag. hon skrev även flera meddelanden och frågade om jag var hemma och kunde hjälpa henne med hennes vinterdäck. Jag mådde inge bra så jag orkade inte svara. sen när hon kom för att hämta dessa däck ut ur förrådet (som ligger 2m mitt emot min ytterdörr)så började hon och hennes dotter febrilt knacka och ringa på dörren, vilket jag tyckte var både jobbigt och obehagligt. Efter en timme ungefär så märker jag att ett nyckel åker in i mitt lås och hon och dottern går in i min hall, precis samtidigt som jag flyger upp ur soffan i bara underkläder.Jag har inte vågat konfrontera henne om detta då hon verkar vara en ganska ostabil kvinna, och var rädd att bli hemlös. Nu när jag har fixat nytt boende så känner jag mig lättad.MEN. Under hela den här tiden har jag känt mig otrygg i mitt eget hem, ovetandes om hon kommer å går som hon vill. Igår, den 30 November, så erkände hon även detta på messenger.Hur ska jag gå vidare med detta? Jag känner att jag vill ha någon slags kompensation för detta övertramp, samt för mitt psykiska lidande.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av dina uppgifter bildar jag uppfattningen att du bor i en hyreslägenhet, vilket innebär att bestämmelserna i 12 kap. Jordabalken (även kallad "hyreslagen") blir tillämpliga. I mitt svar kommer jag först att redogöra för vilka rättigheter hyresvärden har att gå in i lägenheten utan hyresgästens tillåtelse. Avslutningsvis kommer jag ge dig råd för vad du kan göra nu.

Får hyresvärden gå in i lägenheten utan hyresgästens tillåtelse?

Hyresgästen har starkt skydd av lagen och det innebär att det i stort sett alltid krävs hyresgästens samtycke innan hyresvärden går in i en lägenhet. Undantag från detta är nödsituationer som brand, vattenläckage eller liknande, samt om tillträde krävs till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada (12 kap. 26 § Jordabalken). Detta gäller även om det i hyresavtalet angetts att hyresvärden har rätt att inneha reservnyckel. Hyresgästen måste vid varje enskilt tillfälle samtycka till att hyresvärden får använda reservnyckeln, om ingen nödsituation föreligger. Efter tillsägelse minst en månad i förväg får hyresvärden i lägenheten låta utföra mindre brådskande förbättringsarbeten som inte vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten (12 kap. 26 § 2 st. Jordabalken). Hyresvärden kan även ha rätt att komma in med hjälp av Kronofogdemyndigheten (12 kap. 26 § 5 st. Jordabalken). Inget av dessa undantag är enligt det du nämnt tillämpligt i detta fall.

Kan hyresvärden ha gett dig sämre villkor än det som föreskrivs i lagen?

Hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån, vilket innebär att hyresvärden genom hyresavtalet inte kan ge hyresgästen sämre villkor än vad som föreskrivs i denna lag (12 kap. 1 § 5 st. Jordabalken). Hyresvärden kan alltså inte kringgå reglerna genom att skriva in något i hyresavtalet, därför kan vi utgå ifrån att reglerna gäller även i din situation. Även du som har bott i andrahand har samma rätt som den som har ett förstahandskontrakt enligt samma lagrum.

Sammanfattningsvis utifrån den informationen jag kan utläsa ur din fråga har hyresvärden gått in i lägenheten utan ditt medgivande, därav kan det räknas som en brottslig handling, i detta fall är hemfridsbrott aktuellt.

Vad gör man om hyresvärden går in utan lov?

Olyckligtvis känner alla inte till att det inte är lagligt att gå in i lägenheten utan tillstånd från hyresgästen. Om hyresvärden missbrukar sin tillgång till bostaden och går in oanmäld eller vid tillfällen när denne inte har rätt att göra det är det viktigt att säga ifrån och tydliggöra att denne inte har rätt att gå in i bostaden utan tillstånd. Om problemen fortsätter kan man göra en polisanmälan mot hyresvärden.

Det är viktigt att förstå att det inte går att ge ett säkert svar på vilket straff ett brott ger, eftersom många olika omständigheter kan få betydelse för bedömningen. Även om man känner till alla omständigheter så är det ändå så att en domstol kan göra en annan bedömning av samma sak, än vad man själv gjort. Därför ska jag kort förklara vad hemfridsbrott innebär, samt vilka konsekvenser detta kan leda till för hyresvärden i fråga.

Vad är hemfridsbrott?

Man kan dömas till hemfridsbrott om man "olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad" och påföljden för detta är böter (4 kap. 6 § 1 st. Brottsbalken). Om detta bedöms vara grovt kan påföljden bli fängelse i högst två år (4 kap. 6 § 3 st. Brottsbalken). Vid bedömningen om detta är grovt undersöks om det skett systematiskt, planerats, hur länge intrånget pågått, om det skett på ett hänsynslöst sätt, förekommit våld eller skadegörelse.

Vad kan du göra nu?

Med stöd av redogörelsen ovan blir mitt råd till dig: Vänd dig först och främst till din hyresvärd och påtala om att dennes agerande är/var i strid med reglerna i 12 kap. Jordabalken och kan dessutom utgöra hemfridsbrott. Om det fortsätter under tiden du bor kvar bör du vända dig till utförligare juridisk rådgivning, såsom ombud eller exempelvis vår telefontjänst här på Lawline.

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!

Vänligen,

Emma Rönnqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1264)
2019-03-21 Uppsägningstid gäller enligt lag, när den saknas i hyresavtalet
2019-03-20 Uppsägning av hyresavtal
2019-03-18 Uppsägningstid utan hyresavtal?
2019-03-18 Måste uppsägning av hyresavtal avseende lokal ske nio månader i förväg?

Alla besvarade frågor (66968)