Får hyresvärden förbjuda rökning på balkongen?

2020-03-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Har flyttat in i en lgh där det är inskrivet i kontraktet,att rökning är förbjudet i lgh och på balkong. Hyresvärden ringde mig och sa att han hade sett mig röka på balkongen,kan han förbjuda det? Hyresvärd är XX.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som att du undrar ifall din hyresvärd kan förbjuda dig att röka på balkongen. Regler om hyra finns i 12 kap jordabalken (JB). Bestämmelsen som i detta fall skulle kunna bli aktuell är 12:25 JB. Denna stadgar att hyresvärden är skyldig att vidta åtgärder för att de som bor i omgivningen inte ska utsättas för störningar som kan vara farliga för hälsan eller som annars inte bör tålas. Genom praxis har det dock slagits fast att rökning i skälig omfattning är en sådan störning som måste tålas av grannarna. Detta medför att det inte är möjligt för hyresvärden att förbjuda rökning på balkongen, inte ens genom att göra det i hyreskontraktet. Även detta har fastslagits i rättspraxis. Din hyresvärd kan därmed inte förbjuda att du röker på balkongen och därmed heller inte vidta några åtgärder för att hen sett dig röka.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?