Får hyresvärden byta lås på lokalen pga obetalda hyror?

Kan hyresvärden byta lås på min affär och företaget kommer inte in i affären för obetalda hyror

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nej, en hyresvärd får inte byta lås på eget initiativ, oavsett hur länge hyresgästen är i dröjsmål med hyresbetalningarna. Att byta lås är att likställa med en vräkning (avhysning), och får endast göras av kronofogdemyndigheten. Det kan vara rent av brottsligt om hyresvärden gör det själv.

För att ett byte av lås ska ske måste hyresvärden ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten, 3 § första punkten i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Självklart måste hyresvärden ha sakliga skäl till sådan ansökan, såsom dröjsmål med hyra. Kronofogden kan då avhysa genom att t.ex. byta lås. En sådan ansökan är lika med en uppsägning, 12 kap. 8 § sjätte stycket Jordabalken.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob AxelssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000