Får hyresvärden avlägsna min egendom från trapphuset?

2021-11-26 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej Idag när jag kom hem har min hyresvärd tagit alla mina saker jag haft under trappan utomhus bla 2 vagnar och en cykel detta har jag haft där i tre år utan att fått information om att detta inte fått vara där inte häller någon förvarning om att flytta på mina saker .Så det jag möttes av idag var en lapp där sakerna var Där det stod : hej vi har gjort en brandsäkerhet kontroll och dina saker fick inte stå där då du inte var hemma har vi flyttat dem dem kan återfås om du mailat oss på denna mail ..Jag har mailat men ej fått svar behöver verkligen mina saker Är detta lagligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lagen om skydd mot olyckor (LSO) framgår att ägare samt de som får nyttja byggnader och anläggningar ska se till att det finns utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka samt i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (2 kap. 2 § LSO). Det är det sista som är aktuellt här, dvs. Skyldigheten för hyresvärden att i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brande och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Barnvagnar, cyklar, leksaker och tidningshögar kan vara i vägen vid utrymning och göra att branden lättare sprider sig och bör därför inte förvaras i trapphus. På grund av denna brandrisk ska dessa saker inte förvaras i trapphus vilket leder mig till slutsatsen att det ligger inom hyresvärdens lagliga ansvar att flytta på dessa föremål om du vid tillfället för inspektionen inte var hemma.

Om hyresvärden däremot inte svarar under en orimlig tid, och du inte kan nyttja din äganderätt till de bortforslade föremålet skulle hyresvärden eventuellt kunna göra sig skyldig till olovligt förfogande. Av 10:4 BrB följer att den som vidtar åtgärd med egendom som denne har i sin besittning men till vilken äganderätten är förbehållen annan, varigenom egendomen frånhänds ägaren eller denne på annat sätt berövas sin rätt, kan dömas för olovligt förfogande.

I sistnämnda fallet skulle du kunna vända dig till kronofogden med en ansökan om vanlig handräckning. Vanlig handräckning kan till exempel användas vid avhysning, borttagande av egendom, men även överlämnande av lös egendom. Ansökan om vanlig handräckning kostar 300 kronor, men denna kostnad kan du begära ersättning för i din ansökan. Du kan även ha med kostnader för ditt arbete eller ombud. När du fått ett utslag om handräckning kan Kronofogden verkställa, det vill säga genomföra, det som står i utslaget för en viss avgift som oftast tas från svaranden.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2144)
2022-01-26 Vilken uppsägningstid gäller vid uthyrning av privatbostad?
2022-01-26 Ska förvaltningslagen tillämpas av Hyresgästföreningen?
2022-01-23 Rätt till hyresnedsättning vid renovering av badrum
2022-01-21 Betala hyra under uppsägningstid vid påstått hot om våld?

Alla besvarade frågor (98655)