Får hyresgäst motsätta sig installation av nya datauttag?

Jag har en hyresrätt i en tämligen gammal fastighetsbyggnad. Nu har hyresvärden bytt leverantör av internet och TV till vår byggnad och vill nu ha installerat i alla lägenheter nya datauttag. Dessa kommer att installeras i anslutning till nuvarande antennuttag. Kabeln kommer förläggas i en vit kabellist från det befintliga datauttaget i hallen, och via takvinklarna gå till vardagsrummet resp. ett av sovrummen (som båda ligger på andra våningen i hyreslägenheten). Då vi inte skulle ha något som helst behov av att ha uttag i dessa rum, utan helt enkelt vill ha som nu; wifi från router kopplad till nuvarande datauttag i hallen, motsätter vi oss denna installation. Vi har hört att våra grannar i överväldigande majoritet ser positivt på installationen dock. Har vi i vår lägenhet ändå rätt att avsäga oss denna installation, inte minst eftersom det inte skulle ge oss de facto någon praktiskt vinst eller förbättrad uppkoppling. Väger hyresvärdens vilja tyngre än våran i denna situation, eller har vi juridisk rätt att avböja installationen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som ägare till fastigheten har din hyresvärd rätt att bestämma om förbättringar, installationer och liknande åtgärder. För förbättringar som höjer lägenhetens bruksvärde krävs enligt 12 kap 18 d-e §§ jordabalken godkännande från berörda hyresgäster eller tillstånd från hyresnämnden. Den installation du beskriver verkar dock syfta till att få en befintlig tjänst att fungera efter leverantörsbyte och faller därför sannolikt inom ramen för sådant underhåll som inte kräver godkännande från hyresgästerna.

Din hyresvärd behöver som regel ditt godkännande för att gå in i lägenheten. I vissa fall har hen dock rätt att gå in utan medgivande. Regler om detta finns i 12 kap 26 § jordabalken. Enligt 12 kap 26 § 2 st jordabalken får hyresvärden efter tillsägelse minst en månad i förväg utföra förbättringsarbeten som inte orsakar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten. Då de nya datauttagen inte kommer störa er användning av lägenheten får din hyresvärd alltså kräva tillträde för att genomföra installationen, även om ni inte anser att ni kommer ha någon större nytta av dem. Av 12 kap 26 § 5 st jordabalken framgår att hyresvärden i sista hand kan vända sig till Kronofogden för att få tillträde till lägenheten.

Sammanfattningsvis har din hyresvärd sannolikt rätt att själv bestämma att installationen ska genomföras. Dock måste hyresvärden informera minst en månad i förväg för att kunna kräva tillträde till lägenheten när arbetet ska utföras. Skulle installationen ändå ha en inte obetydlig inverkan på bruksvärdet kan ni motsätta er den och hyresvärden behöver i så fall inhämta tillstånd från hyresnämnden för att kunna genomföra arbetet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000