Får hyresgäst ha en hund boende hos sig?

Hej. Vi hyr ut en tidigare bostad. Ett hus på 70 kvm. Vår hyresgäst har utan lov tagit in en hund och låtit den bli permanent boende hos sig. Vi har sett att det i samband med detta blivit stort slitage på ett av trägolven. Hur ställer man sig i en sådan fråga. Är det ok att ta in ett djur? Kan vi kräva att hon gör sig av med hunden och återställer skadorna. Hon skulle ha den 10 dgr och har nu haft den ett år...

Tack.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Inte ok att ta in husdjur om det finns sakliga skäl bakom förbud i hyresavtalet

Svaret på er fråga beror på om det finns ett förbud mot husdjur i ert hyresavtal och i så fall varför det förbudet finns. Skulle ni ha föreskrivit ett sådant förbud i avtalet har hyresgästen begått ett avtalsbrott och är det av synnerlig vikt för er hyresvärdar att det förbudet följs kan hyresgästen få sin hyresrätt förverkad. Detta förutsätter dock att förbudet mot husdjur kan motiveras av sakliga skäl, tex på grund av att övriga hyresgäster eller ni hyresvärdar är allergiska. Skulle förbudet bero på ett allmänt ogillande av husdjur, kan hyresrätten inte förverkas. Om ni i avtalet inte har något förbud mot husdjur begår hyresgästen inget avtalsbrott och då kan hyresrätten inte förverkas. (12 kap 42 § p.8 jordabalken, här).

Ersättning för skadorna

För skador som hunden orsakar blir hyresgästen självklart ersättningsskyldig. Det har ingen betydelse om hyresgästen är vållande eller inte, eftersom en person som innehar en hund har s.k. strikt ansvar. Det måste dock bedömas om skadorna på trägolvet utgör en skada eller om det ska räknas som normalt slitage. Har golvet slitits otroligt mycket på kort tid är min bedömning att det borde räknas som onormalt slitage, dvs en skada. Det är dock svårt att avgöra hur det är i ert fall då hunden varit där ett år och jag inte vet exakt hur stort slitaget på golvet är. Skulle det vara en skada har ni rätt till ersättning för den merkostnad ni har för den förtida golvslipning som krävs. (19 § lag om tillsyn över hundar och katter, här)

Sammanfattning

Det är alltså okej att ta in ett husdjur, så länge det inte finns något förbud i ert hyresavtal eller att ett eventuellt förbud inte är motiverat av sakliga skäl. Skulle det däremot finnas ett förbud och det finns sakliga skäl bakom det, har ni rätt att säga upp avtalet. Ni har rätt att kräva ersättning av hyresgästen om slitaget på golvet kan anses vara onormalt slitage.

Hoppas ni har fått svar på er fråga! Skulle ni behöva mer kvalificerad hjälp i denna fråga, till exempel kring hur ni ska agera vid en uppsägning, är ni varmt välkomna att ta kontakt med Lawline Juristbyrå här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”