FrågaFAMILJERÄTTGod man02/02/2018

Får huvudmannen ge gåva till god man?

Hej

Har en fråga min farmor har fått diagnos alzheimer och bor nu mera på vårdhem. I och men det har hon fått sin son som god man, hon är fortfarande ganska klar i huvudet och har nu börjat prata om att hon vill ge bort sina tillgångar till sin son och oss barnbarn (ska också säga att min pappa är ensam barn)

Har själv pratat med olika personer på Överförmyndarnämnden och fått en del olika svar någon sa att det är totalt gåvoförbud och en annan sa att man måste göra någon slags ansökan, Sen sa dom att jag nog måste ställa fråga till deras jurister känner faktiskt att dom själva inte verkar ha så stor koll. Jag har också läst att om man endast har god man så behåller man sin rättshandlingsförmåga och att man har kvar sin beslutsrätt.

Så får hon nu ge bort sina tillgångar som gåvor? Tanken är också att vi kommer skriva gåvobrev till allting.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Syftet med en god man är att biträda någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter och tillvarata sina ekonomiska intressen (11 kap. 4 § föräldrabalken, FB). Vad gäller rättshandlingsförmågan hos den som fått god man gäller som du säger att denna behålls av huvudmannen. God man kan därmed inte företa giltiga rättshandlingar utan huvudmannens samtycke (11 kap. 5 § FB).

Vad gäller gåvohandlingar så regleras detta särskilt (14 kap. 12 § FB). Gåvoförbudet syftar således på att god man inte får ge bort huvudmannens egendom i annat fall än att huvudmannen samtyckt till och även förstår innebörden av denna rättshandling. Som du beskriver det så verkar det som att din farmor fortfarande är tillräckligt frisk för att förstå innebörden av gåvohandlingen och har då rätt att besluta om detta.

Vad som är problematiskt i ditt fall är att en av de tänkta gåvomottagarna är god man samt även nära anhörig. Att god man tar emot gåvor från huvudmannen anses vara olämpligt. För att undvika intressekonflikter kan det därför i ditt fall finnas anledning till att överförmyndaren förordnar om ny god man (11 kap. 2 § tredje stycket FB).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Skulle du ha någon ytterligare fundering eller behöver du hjälp med att upprätta gåvobrev rekommenderar jag dig att boka tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Vänligen,

Ellen Widgren AxmarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000