Får hon sälja sin pappas bil?

2017-06-28 i God man
FRÅGA
Får en dotter sälja egendom , t ex en bil som hennes far äger? Han bor på ett gruppboende och är förvirrad . Efter försäljning så går betalningen direkt till dottern och hon tar pengarna. Dotter är så vitt man vet ensam anhörig kvar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Att sälja egendom som någon annan äger är som huvudregel inte okej, det kan till och med vara brottsligt, t.ex. olovligt förfogande enligt 10 kap 4 § BrB, här eller stöld enligt 8 kap 1 § BrB, här. Det kan dock finnas situationer då detta kan vara lagligt och korrekt, t.ex. om en person visserligen äger en sak men som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan denne få stöd av en förvaltare eller god man. I sådana fall kan denna gode man ha rätt att förvalta sin huvudmans egendom, dvs även sälja den 11 kap 4 § föräldrabalken, här. Samtycke krävs från huvudmannen såvida inte denne på grund av sitt tillstånd varit ur stånd att ge uttryck för sin mening eller denna av annan orsak inte har kunnat inhämtas, 11 kap 5 § FB, här. Liknande reglerna kring förvaltare finns i 11 kap 7 § FB, här och 11 kap 9 § FB, här.

Det framgår av din fråga att denna person bor på gruppboende och av den anledningen tycks det inte helt omöjligt att han skulle ha en förvaltare eller god man. Det är inte heller ovanligt att familjemedlemmar kliver in i rollen som god man. Om dessa förutsättningar föreligger kan alltså dottern ha rätt att hjälpa sin pappa med försäljning av bilen. Pengarna som uppkommer av försäljningen ska dock gå till pappan och inte till dottern. Om dottern tagit pengarna i egen fick som du skriver i din fråga, så kan det vara förskingring enligt 10 kap 1 § BrB, här eller olovligt förfogande 10 kap 4 § BrB, här. Om du har misstankar om att det begåtts ett brott kan du anmäla detta till polisen.

Sammanfattningsvis, i de flesta fall är det inte tillåtet att sälja någon annans egendom utan det kan istället utgöra ett brottsligt förfarande. Det finns dock omständigheter där det kan vara tillåtet, t.ex. om personen har en fullmakt, eller är förvaltare/god man åt personen som äger egendomen. I dessa fall ska pengarna gå till huvudmannen och inte till någon annan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (533)
2021-08-04 Är det tillåtet att flytta utomlands, utan en förvaltares samtycke?
2021-07-31 Hjälpa anhörig med bankärenden och avtal
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet

Alla besvarade frågor (94627)